Dubbele Rijnbrug forse stap dichterbij

‘Miljoenen voor de dubbele Rijnbrug’ kopte de Gelderlander op 10 december jl.

Is hier sprake van te vroeg publiceren? Nee; het was de besluitvorming in onze mooie buurprovincie Utrecht. Daar is men maandagavond akkoord gegaan met dit voorstel. De verdubbeling van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren is een forse stap dichterbij gekomen.

Dagelijks zijn er files tussen Utrecht en Gelderland en daardoor staan de bereikbaarheid van de Foodvalley, onze economie en de leefbaarheid onder druk.

De VVD wil actie ondernemen om de regio te verlossen van de milieuvervuilende files.

In 2012 hebben we besloten om het verkeersprobleem aan te pakken.

Januari dit jaar zijn middellange en lange termijn oplossingen besproken. Toen heeft de VVD zich al uitgesproken voor een nieuw brugdek met twee rijbanen in beide richtingen.

Het voorstel nu is dat voor de lange termijn de verkenning wordt opgestart en dat is 3 jaar eerder dan was afgesproken; hier is de VVD heel blij mee.

Wij staan positief tegenover de nu voorliggende investering samen met de provincie Utrecht en de regio’s Foodvalley en Rivierenland, helaas ontbreekt echter onze belangrijke partner Rijkswaterstaat. 
Er ligt nu eindelijk een plan om deze situatie te verbeteren. De verbrede brug moet zo snel mogelijk in gebruik worden genomen voor minder files en minder ongelukken. Slimme oplossingen en snelle procedures; laten we nu de brug slaan. Gewoon doen!