Gelderland broedplaats belangrijke technologieën

De afgelopen jaren hebben we in deze Staten binnen de kerntaak Regionale Economie belangrijke pijlers in de Gelderse grond gezet:

-        We hebben bevestigd dat Food, Health en Energy onze economische speerpunten zijn:

-        Het start-up en scale-up-beleid is met nieuwe instrumenten voorzien;

-        Het belang van de kennisinstellingen als aanjagers van innovaties is met de campusbeleid steviger gepositioneerd;

-        We hebben de ambitie om met de “Kracht van Oost” weer een economische regio van betekenis te willen worden.

Met deze pijlers ligt er een goed fundament om te werken aan de economie van de toekomst. Deze zal duidelijk meer technologie gedreven zijn. Nanotechnologie en fotonica zijn belangrijke technologieën voor de toekomst. Zie de landelijke programma’s op beide terreinen.

De VVD is bijzonder blij dat het college betrokken is bij twee belangrijke ontwikkelingen voor Gelderland: de oprichting van het CITC en de realisatie van het OnePlanet-programma. Twee aan elkaar gerelateerde en elkaar versterkende initiatieven: het eerste initiatief richt zich op de fotonica en het tweede op de nanotechnologie.

Ter besluitvorming ligt het voorstel m.b.t. de oprichting van CITC, het innovatiecentrum voor chiptechnologie, met een programma voor de komende 8 jaar. Voor de VVD staat de vraag centraal: wat is de betekenis van het CITC voor de Gelderse economie? Zijn de kosten de baten waard? 

Wanneer we kijken naar de economie over 15 jaar dan zijn deze vragen redelijk eenvoudig te beantwoorden. Eerder dringt de vraag zich op: wat gebeurt er met de Gelderse kennisinfrastructuur en werkgelegenheid wanneer we de ontwikkeling van deze technologieën aan ons voorbij laten gaan? Dus hier als provincie geen stimulerende rol in willen spelen? Het antwoord van de VVD is helder: deze kans moeten wij niet aan ons voorbij laten gaan en wij steunen dan ook het voorstel.