Rijk investeert fors in Gelderse bereikbaarheid

Dankzij een stevige inzet van gedeputeerde Conny Bieze kan Gelderland grote investeringen verwachten vanuit het Rijk. Over de volle breedte ondersteunt de Minister de ambities om Gelderland beter bereikbaar en aantrekkelijk te maken. De VVD is blij met de behaalde resultaten. Statenleden Ans Huisman en Anja Prins: “Onze inwoners staan dagelijks in files en overvolle treinen. De afgelopen jaren hebben we daarom ingezet op een bereikbare provincie. Het is fantastisch dat gedeputeerde Bieze het voor elkaar heeft gekregen dat er nu zo veel geld en ondersteuning voor Gelderland beschikbaar komt, zowel voor wegen als voor spoor”.

Meer veiligheid en doorstroming op Gelderse wegen
Voor de A1/ A30 bij Barneveld komt 22 miljoen euro beschikbaar. Dit geld word ingezet om te verkennen hoe er meer capaciteit kan worden gerealiseerd. Bij de A15 komt in het Rivierengebied  extra geld beschikbaar om de veiligheid te verbeteren. Voor het knooppunt Bankhoef, bij Nijmegen, de A28 en de A30 zijn belangrijke stappen genomen om tot maatregelen te komen. “Nu kunnen we aan de slag met grote knelpunten in Gelderland. Minder files, minder ongelukken!”, aldus Prins.

Forse investeringen in spoor
Daarnaast ondersteunt het Rijk de verbetering van spoorverbindingen. Voor de VVD is het bijvoorbeeld belangrijk dat de Valleilijn verbeterd word. Huisman: “Met het geld kunnen de verlengde perrons worden aangelegd. Dat betekent een betrouwbaarder en beter openbaar vervoer op het traject Tiel – Arnhem. Dat is dus goed nieuws voor alle reizigers”. Ten slotte sluit het Rijk zich bij de provincie aan om de internationale verbinding Arnhem-Frankurt verder te verbeteren. 

Rijk investeert in railterminal Gelderland
Naast de investeringen in infrastructuur maakt het Rijk ook 12 miljoen euro vrij voor de aanleg van de railterminal Gelderland. Dit logistieke overslagpunt maakt Gelderland aantrekkelijker voor bedrijven en stimuleert het schone vervoer over het spoor. Ans Huisman: “Voor de regio is de aanleg van dit overslagpunt van groot belang. Het zorgt voor veel werk. Daarnaast stimuleert het logistieke bedrijven om grote vrachtwagens van de weg te halen en te kiezen voor schoon transport via het spoor.”