Het Gelders Orkest van belang voor Gelderse economie

© www.hetgeldersorkest.nl

Op 14 november 2018 hebben Provinciale Staten gedebatteerd over het voorstel van GS om de voorgestelde samenwerking van Het Gelders Orkest (HGO) en het Orkest van het Oosten te steunen. Na jaren van overleg en debat is eindelijk “de kogel door de Kerk”.  De VVD heeft bij monde van Statenlid René Westra steeds betoogd dat een goed symfonieorkest essentieel is voor de Gelderse economie. In zijn bijdrage aan het debat plaatst René ook enkele kritische kanttekeningen.

“Het is vandaag een heugelijke dag. Na jaren van onzekerheid, onderzoek en overleg, ligt er een voorstel met een langjarig perspectief voor het HGO. Voor de VVD is het voortbestaan van het HGO cruciaal i.v.m. het gewenste woon- en werkklimaat in een economisch sterk Gelderland. Het is goed dat er nu een duurzame oplossing ontstaat voor zowel het HGO en als voor het Orkest van het Oosten. Het is plezierig dat Provinciale Staten van Overijssel vorige week hun goedkeuring aan het plan hebben gegeven", aldus Westra.

René Westra: "De VVD wil graag aangeven dat we bewondering hebben voor het HGO, dat, ondanks de bezuinigingen van het Rijk, de kwaliteit hoog heeft weten te houden. Grote waardering voor de musici en de orkestleiding."

Het advies van de Raad voor Cultuur naar aanleiding van het plan van de twee orkesten is gelukkig positief. Westra: "De VVD stelt met genoegen vast dat de Raad voor Cultuur de minister adviseert de subsidierelatie voort te zetten. Dat is goed nieuws!".

Toch plaatst Westra twee kanttekeningen bij dit advies. "De VVD vindt het bijzonder dat de Raad voor Cultuur meer aandacht besteedt aan de profielschets van de directie dan aan de artistieke kwaliteit van deze symfonische voorziening". Ronduit ongelukkig is de VVD met de suggesties van de Raad voor Cultuur over de namen van de orkesten, de functievervulling van directeur en dirigent en het idee van een pilot-periode en proeftuin. "Hier gaan de Raad en de minister of provincie niet over", zegt Westra.

Provinciale Staten van Gelderland hebben aldus op 14 november 2018 goedkeuring gegeven aan het voorstel om een langjarige financiële bijdrage te leveren aan het HGO. "Voor de VVD is hiermee weer een doelstelling verwezenlijkt" besluit Westra zijn betoog.