Belang reiziger staat voorop

Afgelopen week stond op de voorpagina van de Gelderlander dat spoorplannen in Gelderland komen stil te liggen als gevolg van een conflict tussen de Provincie en ProRail. Wat is er aan de hand?

Op dit moment stelt Prorail de eis dat bij aanleg en vernieuwing van het spoor de Provincie tot in de lengte der jaren ook de kosten voor vervanging van deze maatregelen moet betalen. Het gaat daarbij niet alleen om de investeringskosten bij aanleg, maar ook de vervangingskosten over 20 tot 40 jaar en daarna weer verder. Deze (toekomstige) Euro’s kunnen dan niet voor andere doeleinden worden aangewend. Het college van Gedeputeerde Staten vindt dit een te groot beslag leggen op de toekomst van Gelderland en is een overleg gestart met de Minister.

De VVD is van mening dat reizigers geen hinder moeten ondervinden van dit verschil van inzicht tussen de verschillende overheden. De VVD staat voor een goede bereikbaarheid op de weg en over het spoor.

We hebben daarom aan Gedeputeerde Staten gevraagd welke stappen zij gaan zetten om ervoor te zorgen dat reizigers geen of zo min mogelijke hinder gaan ondervinden van de discussie tussen de Provincie en Prorail.