Gelderland volwassen de 21e eeuw in

“Onze liberale samenleving biedt toekomst” dat waren de woorden waarmee Mike Waltmans, Fractievoorzitter van VVD Gelderland zijn bijdrage opende tijdens de behandeling van de Begroting 2019 in de Provinciale Statenvergadering van 14 november jl. Waltmans beschreef de status van de Alpha-generatie; alle mensen die na 2000 geboren zijn en volwassen de 21e eeuw in gaan en schetste de uitdagingen en kansen die hij zag voor een mooie toekomst. Diverse onderwerpen werden door hem uitgelicht. Er werd teruggekeken op de afgelopen jaren en vooruitgeblikt naar de nieuwe Statenperiode.
Als bijlage treft u de integrale bijdrage aan van Mike Waltmans. Onderstaand bieden wij u alvast een paar 'highlights'.

  

100.000 woningen bouwen, bouwen, bouwen

Er is een enorme behoefte aan woningen. We hebben 100.000 woningen in Gelderland nodig, misschien nog wel veel meer als Gelderland ruimte moet bieden aan de nog grotere woningbouwproblematiek van de Randstad.

 

Innovatie en voldoende mensen voor economie en werk

De werkloosheid is enorm afgenomen. De economische situatie is na de crisis flink verbeterd. Het vestigingsklimaat van Gelderland is voor potentiële nieuwe bedrijven van groot belang. Goede innovatie is de bouwsteen voor onze Gelderse toekomstige economie.

 

De boer moet kunnen boeren

Zorg heeft de VVD over de ontwikkelingen in de landbouw. Veel boeren stoppen er mee. Het economisch en sociaal belang van de landbouw is groot voor Gelderland en haar landelijk gebied. De VVD is trots op de mensen in de landbouw die in een snel veranderende omgeving hun boerenbedrijf draaien. Hard werken en veel arbeidsuren tegen vaak weinig inkomen.

 

Criminaliteit mag ons niet ondermijnen

De mensen in Gelderland willen veilig wonen. De VVD maakt zich daarbij al lang zorgen over de criminele en illegale kant van de drugsproblematiek. De VVD accepteert het niet dat illegale drugslaboratoria, dump van drugsafval, brandende wietplantages, lonende misdaad en bedreiging van de overheid normaal gevonden zouden kunnen worden. Dit ondermijnt Gelderland, de democratie en het vertrouwen van de mensen.

 

Verkeersinfarct vereist snel bouwen, bouwen, bouwen

Mensen willen zich snel naar hun werk, school en andere bestemmingen in Gelderland en de wereld kunnen verplaatsen. Maar dat moet dan wel kunnen. Wat we echter zien is dat de wegen meer dan ooit vol staan. Dagelijks worden file-records gebroken. Een bittere statistiek. Helaas biedt het OV nu vaak nog geen goed alternatief. Dan valt het toch tegen dat de VVD in de begroting voor volgend jaar weinig investeringen in asfalt en openbaar vervoer tegen komt. De lijst van plannen is lang. En er komen er nog meer bij zoals een toekomstvisie op het openbaar vervoer en een toekomstperspectief wegen en fiets waar we ook nog even ergens een klein miljard euro voor moeten vinden. Hoe en wat hoort de VVD graag begin 2019.

 

Klimaatrekening betalen door belastingverlaging

Vanuit het provinciehuis confronteren we mensen en bedrijven met klimaateisen en een klimaatrekening. Kunnen we dan als provinciale overheid misschien zelf ook iets doen met de betaalbaarheid van de klimaatrekening van de mensen? Zoals we dit jaar een langjarige visie op energie en klimaat afspraken, zo verhoog je de kans op succesvolle uitvoering van het klimaatbeleid met een langjarige visie op verlaging van de provinciale belastingen. Die is er nu niet, maar als je het klimaat belangrijk vindt en de mensen de klimaatrekening wil laten betalen, dan moet je ook iets doen voor de portemonnee van de mensen. Bij voorkeur zien we dit structureel, maar op zijn minst tijdelijk langjarig. Om zoveel mogelijk mensen een belastingvoordeel te kunnen aanbieden, kijkt de VVD naar verlaging van de motorrijtuigenbelasting, want dat is het enige fiscale instrument van de provincie waarmee je veel mensen bereikt.

 

Nuttige maatschappelijke investeringen

Begin 2019 maken we de eindbalans van deze provinciale bestuursperiode op. Dit provinciebestuur laat een keurige financiële erfenis achter. De spaarpot is groot en wordt behoedzaam aangesproken voor nuttige maatschappelijke investeringen. Het stamkapitaal als spaarpot is volgens de begroting geblokkeerd: hier horen we onze bekende en degelijke provinciale penningmeester spreken. Formeel is er echter niets geblokkeerd: er wordt gewoon de politieke uitspraak gedaan dat er niet zo maar in de kas gegrepen wordt en dat er al veel geld geregeld is voor vele nuttige zaken. De politiek mag graag over de 4 miljard stamkapitaal praten maar heeft al de grootste moeite om 1 miljard reservering nuttig en netjes te besteden.

 

Vertrouwen in de mensen

De VVD gelooft in mensen. De VVD gelooft dat mensen wat van hun leven willen en kunnen maken. De VVD geeft hen daarbij graag onze inzet en vertrouwen!