VVD: communicatie omgevingsdiensten moet beter

© Bron: www.omroepgelderland.nl

De VVD wil dat de omgevingsdiensten voortaan sneller duidelijke en concrete communicatie opzetten wanneer onrust in de media ontstaat rondom een bepaald onderwerp. Directe aanleiding voor deze wens zijn de recente ontwikkelingen in Barneveld waar berichten verschenen over het gebruik van vervuilde grond in de nieuwbouwwijk Eilanden-Oost. Statenlid René Westra: “Als je de berichtgeving leest, dan maken omwonenden en betrokkenen zich terecht zorgen. Zij willen dan direct antwoord op voor hun belangrijke vragen. Bijvoorbeeld of je kind nog wel veilig in de achtertuin kan spelen”.

De VVD wil dat omgevingsdiensten voortaan sneller en concreter inspelen als er verontruste berichtgeving in de media verschijnt. De liberalen zien in de situatie in Barneveld een goed voorbeeld waarom het beter moet. Op de website van de omgevingsdienst was helemaal geen informatie te vinden, terwijl de media er volop over schreven. Westra: “In deze tijd gaat de communicatie razendsnel en is een beeld al gauw neergezet. Het was beter geweest als omwonenden direct informatie hadden kunnen vinden of vragen hadden kunnen stellen. Bijvoorbeeld via online kanalen”.

Tijdens het debat in Provinciale Staten afgelopen woensdag heeft het College van Gedeputeerde Staten op verzoek van de VVD toegezegd met een grondige evaluatie te komen over het communicatiebeleid bij de omgevingsdiensten.