Slimme koppen aan de slag met uitvoering Gelderse subsidies

Het College van Gedeputeerde Staten heeft positief gereageerd op het voorstel van de VVD om de uitvoering van subsidieregelingen innovatiever te maken via een ‘Challenge’. Statenlid Frederik Peters: “Door start-ups en het bedrijfsleven uit te dagen met vernieuwende voorstellen te komen, kunnen we bureaucratie verminderen, doorlooptijden verkorten en tegelijkertijd beter controleren of subsidies goed terecht zijn gekomen”.

Regelmatig ontvangt Provinciale Staten signalen dat aanvraagformulieren nog te ingewikkeld zijn. Daarnaast is het onduidelijk wat de status is van een specifieke subsidieaanvraag is. Tegelijkertijd is het van groot belang dat het Gelderse belastinggeld alleen daar terecht komt waarvoor het bedoeld is. Een ‘challenge’, een wedstrijd voor start-ups, daagt slimme koppen uit om met vernieuwende en innovatieve manieren te komen die de uitvoering en toegankelijkheid van subsidies verbeteren.

Het College van Gedeputeerde Staten reageerde tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur en Financiën enthousiast op het voorstel van de liberalen. De komende periode worden daarom de mogelijkheden verkend om de Challenge vorm en inhoud te geven. Peters: “We zijn blij dat het College ons voorstel omarmt. Hiermee geven we start-ups een serieuze kans en dragen we als Provincie concreet bij aan een innovatief klimaat in Gelderland”.