VVD Gelderland steunt het College om laagvliegen niet te accepteren

De Gelderse VVD steunt de koers van Gedeputeerde Staten met betrekking tot Lelystad Airport om het laagvliegen over Gelderland niet te accepteren. Deze zomer nog hebben de liberalen samen met andere partijen om concrete garanties gevraagd, zodat de overlast voor omwonenden aanvaardbaar blijft. Weliswaar heeft de minister regelmatig aangegeven oog te hebben voor de Gelderse zorgen. Dat heeft tot nu toe niet geleid tot de gevraagde garanties. Daarmee kan Lelystad Airport, wat de Gelderse VVD betreft, de laagvliegroutes over onze provincie niet in gebruik nemen.

De groei van de luchtvaart in de komende jaren is een realiteit. Steeds meer mensen en bedrijven -ook in onze provincie - werken internationaal of gaan per vliegtuig erop uit. Deze groei stimuleert ook de werkgelegenheid in onze provincie, zowel direct als indirect. Lelystad kan bijvoorbeeld een belangrijke banenmotor voor de Noordwest-Veluwe zijn. Door de groei van de luchthaven stijgt namelijk de vraag naar toeleveranciers en gekwalificeerde medewerkers uit de regio.


Naast zorgen heeft de VVD dus ook oog voor de kansen die Lelystad Airport biedt voor Gelderland. De VVD hecht er daarom aan dat de Provincie de komende periode in constructief overleg is over de nieuwe vliegroutes, die voor Nederland ontworpen worden.