VVD: Bibob-toetsing bij grondverkopen geeft vertrouwen

Als het aan de Gelderse VVD ligt nemen alle Gelderse gemeenten een Bibob-clausule op in koopovereenkomsten bij grondverkopen. Aanleiding hiervoor is dat enkele Gelderse gemeenten hier al succesvol gebruik van maken. Zowel kopers, als gemeente, bewoners en bedrijven weten zeker dat de nieuwe grondeigenaar integer is en voldoet aan alle regels. Het ongewild faciliteren van criminaliteit word hiermee voorkomen. VVD Statenlid Frederik Peters: “We willen ondernemers in Gelderland maximale ruimte geven en tegelijkertijd criminaliteit voorkomen. Een eenvoudige clausule levert daartoe een belangrijke bijdrage”.

In 2018 zijn Provincie en gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen overeengekomen hoe het overschot aan beschikbare bedrijventerreinen word teruggedrongen. De afspraken die zijn gemaakt leiden ertoe dat gemeenten tot 1 januari 2021 hun gronden aan mogen bieden. Daarna worden gronden afgeboekt en verliezen door gemeenten genomen. De VVD steunt de regionale plannen, omdat het balans brengt in vraag en aanbod. Tegelijkertijd willen de liberalen deze kans benutten om Gelderland veiliger te maken. Een mogelijkheid hiervoor is het opnemen van een Bibob-toetsing in overeenkomsten. Peters: “Dankzij een Bibob- toetsing weet iedereen dat het goed zit. Dat geeft zowel de koper als de omliggende bedrijven en bewoners zekerheid”.

Met een Bibob-toetsing kan de burgemeester nagaan of een koper integer is en aan alle regelgeving voldoet. Zo kan worden voorkomen dat een gemeente onbedoeld meewerkt aan criminaliteit. Maar wanneer geen sprake is van vergunningen of subsidies ten behoeve van de aankoop, ontbreekt de bevoegdheid voor een toetsing. Door een clausule in de koopovereenkomst op te nemen kan deze bevoegdheid alsnog worden verkregen. In enkele gemeenten word deze mogelijkheid al succesvol toegepast. De VVD vraagt het College van Gedeputeerde Staten nu alle Gelderse gemeenten nadrukkelijk op deze mogelijkheid te wijzen. Peters: “Op deze manier geven we volop ruimte aan ondernemers én voorkomen we dat criminelen zich in Gelderland vestigen.”