Afscheid Hans de Haan / Installatie Bert van Bijsteren

Commissaris van de Koning Cornielje bij het afscheid van Statenlid en VVD Fractievoorzitter Hans de Haan op 4 juli jl.: "Hans jouw liberale gedachtengoed herkennen we aan een aantal zaken, neem bijvoorbeeld het tijdstip waarop we afscheid van je nemen. Doorgaans is dat aan het begin van de vergadering maar jij koos ervoor dat aan het eind te doen. Want het bespreken van de Voorjaarsnota wilde je nog voor de rekening nemen. Als rechtgeaarde VVD-er bewaak je graag de portemonnee. Hiermee heb je alle Voorjaarsnota's van deze periode behandeld".

Hans de Haan: "Ik neem met enige weemoed afscheid van u want ik heb hier met buitengewoon veel plezier gewerkt en ik heb met heel veel mensen ook prettig samengewerkt. Het doet mij dan ook genoegen dat de Commissaris nog net op tijd uit Brussel is gekomen en dat hij mij zojuist toe heeft kunnen spreken".

Door het vertrek van Hans de Haan, is Mike Waltmans per 4 juli jl. benoemd tot Fractievoorzitter.

Na het afscheid van Hans de Haan, vond de installatie plaats van Bert van Bijsteren (zie foto) die al enige tijd meedraaide met de fractie als volger en als lid van de commissie Ruimtelijke ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW). Bert was jarenlang raadslid en fractievoorzitter in Harderwijk.

Bert van Bijsteren: "VVD'ers gaan uit van eigen kracht van mensen en stimuleren dat. Mensen kunnen heel goed hun eigen boontjes doppen en daar moet de overheid zich vooral niet mee bemoeien. Behalve als mensen in echte moeilijkheden raken, dan hoort er een vangnet te zijn. Als liberaal voel ik mij thuis bij een partij die handelt vanuit toetsbare liberale beginselen en zich daarop ook laat afrekenen.

Na al die jaren in de lokale politiek, is het nu tijd om de grens te verleggen en ook voor de provincie aan de slag te gaan!
Als politieke ervaring neem ik 12 jaar raadslidmaatschap vanuit Harderwijk mee. 
Mijn op het lijf geschreven portefeuille aldaar was; financiƫn, economie, recreatie en toerisme, veiligheid en een deel Ruimte Ordening (Waterfront).

Veiligheid (mede in het verkeer en tegengaan van huiselijk geweld) vind ik een heel belangrijk thema. Ik ga voor een sterke positie van de ondernemers. Als verenigingsmens zet ik mij extra in voor (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Zij binden, mede door de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers, onze samenleving.

Naast mijn politieke rol, heb ik mijn werk als politie-inspecteur in het centrum van Amsterdam, als afgevaardigde van de ledenraad van de ANBO en als voorzitter van de Stichting Thuishuis Harderwijk doe ik mijn best om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen eenzaamheid in het bijzonder van ouderen.

Er is heel veel werk te doen!"

Mail: bjvanbijsteren@gmail.com
Mobiel: 06 2346 0730