Sobibor en bewustwording

De provincie Gelderland heeft sinds 1993 een samenwerking heeft met de Poolse provincie Lubelski, mede gericht op de bewustwording met betrekking tot hetgeen is gebeurd in het vernietigingskamp Sobibor. Er zijn in Sobibor naar schatting 250.000 mensen vermoord, waaronder bijna 35.000 Nederlandse Joden. In het najaar 2018 is het 75 jaar geleden dat er een uitbraakpoging heeft plaatsgevonden in het kamp Sobibor.

De provincie Gelderland heeft in 2016 een indrukwekkende reizende tentoonstelling over de opgravingen mogelijk gemaakt. Deze tentoonstelling is op diverse plaatsen in de wereld te zien geweest. In het kader van de herdenking op 14 oktober 2018 heeft VVD-Statenlid René Westra een motie ingediend om GS te verzoeken een herdenkingsuitgave te realiseren op basis van deze reizende tentoonstelling uit 2016, met name ten behoeve van de jongereneducatie. Het moet een verbindende uitgave worden in vier talen: Nederlands, Pools, Engels, Duits.

De motie is bijna unaniem aangenomen.