Voorjaarsnota 2018 laat successen zien

‘Hier staat een gelukkige fractievoorzitter’, zo opende Hans de Haan zijn bijdrage. En daar was alle reden toe. Woensdag 4 juli werd de Voorjaarsnota behandeld in Provinciale Staten. In deze Voorjaarsnota wordt aangegeven wat er gedaan is en wat er de komende tijd nog gaat en moet gebeuren. Het spoorboekje voor de coalitie. Fractievoorzitter De Haan kon bij deze laatste voorjaarsnota van dit college een flink aantal successen presenteren.

Zo neemt de provincie de bestemmingsplannen voor de campusroute in Wageningen (bereikbaarheid Wageningen Universiteit en bedrijven)  en de Railterminal Gelderland door middel van een zogenaamd inpassingsbesluit over van de gemeente Wageningen en de gemeente Overbetuwe. Na jaren van praten en bestuurlijk treuzelen worden nu door de provincie knopen doorgehakt en beslissingen genomen. 

De Midterm Review is in uitvoering, waardoor de provincie nu niet meer voor 4 jaar maar voor 4 tot 10 jaar geld reserveert voor grotere infrastructurele projecten. Door over een langere tijd investeringen te plannen wordt de uitvoering betrouwbaarder, zijn de financiële lasten duidelijker en wordt de provincie voor bedrijven en instanties een betrouwbaarder partner. Immers, er wordt zekerheid voor investeringen geboden over een langere periode. Dat is voor alle partijen gunstig.

Hierna kwamen nog diverse andere projecten aan de orde waaronder: de Gebiedsopgaven. Ook was er aandacht voor Kunst, Cultuur en Erfgoed en voor Duurzaamheid, Energie en Innovatie en Economie en Toerisme.

Als bijlage treft u de gehele tekst aan die Hans de Haan, Fractievoorzitter VVD Statenfractie Gelderland tijdens de Provinciale Statenvergadering d.d. 4 juli 2018 heeft ingebracht. Dit was tevens het laatste optreden van Hans de Haan in het Huis der Provincie omdat hij aan het einde van deze vergadering afscheid heeft genomen als Statenlid omdat hij wethouder is geworden in Ermelo.