VVD wil stevige aanpak drugsafvalproblematiek

VVD Gelderland balt de vuist tegen criminele activiteiten in het buitengebied: meer menskracht en meer geld voor het opruimen van drugsafval. In de laatste Statenvergadering voor het zomerreces, zorgde de VVD, bij monde van Corrie-Christine van der Woude, dat vrijwillige BOA’s in Gelderland hun intrede kunnen doen. Deze door de Wild Beheer Eenheid Gelderland (WBE) geboden kans zal worden doorgevoerd. 


Van der Woude hierover: “Hoe mooi is het dat naast de goed opgeleide vrijwillige brandweer en vrijwillige politie, nu ook vrijwillige BOA’s ondersteuning kunnen leveren aan deugdelijk toezicht en handhaving in de natuur en in het buitengebied. Wij zijn ervan overtuigd dat zij daarin een mooie bijdrage kunnen leveren. Zij zijn een prachtaanvulling op de gesalarieerde BOA’s en voor betrekkelijk weinig geld kunnen wij zo de menskracht voor deze taken enorm uitbreiden, om zo de pakkans van criminelen te vergroten en de veiligheid voor ons allen te verbeteren.

En dat is hard nodig want de criminaliteit tiert welig in het buitengebied en in de natuur. Van bijtende - en loslopende honden, mountainbikers buiten de routes, racende quads, stropers tot zelfs drugsafvaldumpingen vormen een toenemend probleem”.

 
Ook VVD Statenlid Frederik Peters, verantwoordelijk voor ondermijnende criminaliteit, is blij met deze extra ogen en oren in het buitengebied. Afgelopen Statenvergadering werd na een voorzet van hem een motie ingediend, die het mogelijk maakt om de drugsafvalproblematiek in Gelderland beter aan te pakken. Gedeputeerde Staten wordt verzocht het belang voor een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van drugsafval nogmaals met spoed onder de aandacht te brengen van het Inter Provinciaal Overleg (IPO), het Rijk en van leden van de Tweede Kamer. 

Peters: “Er moeten financiële middelen komen om eigenaren van grond waarop drugsafval gedumpt is, binnen afzienbare tijd te compenseren voor de verwijderingskosten. Gevraagd is de Staten in de eerstvolgende Najaarsnota te informeren over de voortgang van de onderhandelingen. De VVD blijft aandacht vragen voor dit steeds groter wordende probleem in Gelderland”.