Cursus Politiek Actief: doe mee!

DOE MEE MET DE GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF VOOR DE PROVINCIE!

Waar moeten huizen komen en waar laten we ruimte voor natuur? Hoe vaak moet de bus rijden in het buitengebied? Waar komen windmolens?Dat zijn enkele van de onderwerpen waar de provincie overgaat. Hoe worden de beslissingen genomen in de provincie? En hoe kunt u daar invloed op uitoefenen? Volgde cursusPolitiekActiefvoor de provincie en ontdek het. Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in het provinciebestuur, bijvoorbeeld als Statenlid.

De cursus start op 29 augustus en vindt plaats in de avonduren (19.30 - 22.00 uur). Deelname is gratis. Aanmelden kan via d.van.espelo@gelderland.nl.

Programma

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:

        Bijeenkomst 1 (29 augustus): Introductie en kennismaking

 • –  hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?
  –  verkiezingen/politiekepartijen

  Bijeenkomst2 (5 september): De provincie hoe werkt de provincie?

 • de besluitvorming binnen de provincie
  beïnvloedenvandebesluitvorming

  Bijeenkomst3 (12 september): DeProvincialeStaten taken en rollen van de Provinciale Staten
  de instrumenten van een Statenlid
  basiskennis provinciefinanciën
  -  speeddaten met Statenleden

  Bijeenkomst 4 (19 september): Overtuigend debatteren

  Bijeenkomst 5 (26 september, overdag): Statenvergadering bijwonen

  Meer informatie:
  De cursus wordt verzorgd door:
  ProDemos
  Huis voor democratie en rechtsstaat www.prodemos.nl/politiekactiefprovincie