Gelderse Corridor; belangrijke logistieke schakel

De provincie Gelderland heeft al meerdere malen de ambitie geuit om de Gelderse Corridor uit te laten groeien tot een belangrijke schakel in het logistieke netwerk van Europa.  

Als je naar de ligging van de Corridor kijkt: dwars door Gelderland, in de nabijheid van de snelweg, het water en het spoor en met een toenemende aantrekkingskracht op logistieke bedrijven, is die ambitie zeker realistisch te noemen.
Een belangrijk onderdeel van de Corridor is de realisatie van de Rail Terminal Gelderland. Hiermee kunnen we ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de Betuwe-route.

De locatie bij knoop 38 is daarbij ideaal omdat daar de verschillende modaliteiten water, weg en spoor bij elkaar komen. Om die reden heeft Provinciale Staten al eerder voor deze locatie gekozen.

Rond knoop 38 gebeurt echter veel: het verbreden en doortrekken van de A15, de aanleg van bedrijventerreinen zoals Park 15 en de Grift, het groeiende Nijmegen Noord, de toenemende verkeersdrukte op de A325, A50 en A15 en, zeker niet te vergeten, het plaatsen van een aantal windmolens langs de A15.

Dit alles legt druk op de leefbaarheid in de omliggende dorpen. Onder regie van de provincie is het gebiedsproces Knoop 38 gestart met als doel alle ontwikkelingen af te stemmen en in te passen en zo de druk op de leefbaarheid te verminderen.

Het gebiedsproces heeft onder andere geresulteerd in een overeenkomst tussen de provincie en de gemeente Overbetuwe.


De VVD heeft het gebiedsproces met belangstelling gevolgd. Omwonenden zijn van het begin af aan bij het proces betrokken geweest en hebben hun belangen en idee├źn kunnen inbrengen. Dat laat natuurlijk onverlet dat het uiteindelijke resultaat niet iedereen tot tevredenheid stemt.

De VVD is echter blij met de bereikte resultaten en wil nu graag verder met de volgende stap, het inpassingsplan.

Ans Huisman,
Lid VVD Statenfractie Gelderland