VVD - Veel Verkeers Dynamiek

Afgelopen maanden heeft VVD Gelderland met succes een aantal verkeersprojecten op de kaart gezet. Hiermee geeft zij invulling aan waar we als liberalen voor staan: keuzevrijheid in waar we wonen en werken en keuzevrijheid hoe we ons verplaatsen. Een goed functionerend wegennet is daarbij van essentieel belang.

Lopende studie A1/A30 wordt afgerond
Voor het knooppunt A1/A30 waar we ons als VVD sterk voor maken, was ruim aandacht in de Tweede Kamer; de lopende studie wordt nu afgerond. In het najaar worden de resultaten en mogelijkheden voor verbetering besproken. Wat ons betreft moet dat leiden tot een MIRT-verkenning en kan dit snel worden uitgewerkt. De VVD Gelderland blijft inzetten op een volwaardig en robuust knooppunt.

Knooppunt Hoevelaken loopt volgens planning
Het knooppunt Hoevelaken is een verkeersknooppunt voor de aansluiting van de A1 en de A28, vlak bij Amersfoort. Er komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Er staan vaak files en gelukkig wordt dit knooppunt nu door Rijkswaterstaat opgepakt. Het Tracébesluit zal in 2019 worden vastgesteld en de start van de realisatie staat voor 2021 op de rol. De uitvoering loopt volgens planning.

Spitsstroken permanent maken op A12 en A15
Voor de aanpak van de spitsstroken o.a. voor A1 hebben wij begin van dit jaar aandacht gevraagd. Nog dit jaar kunnen een aantal spitsstroken als permanente rijstrook worden toegevoegd aan de A1. Het besluit is al door de Minister genomen. Wat de VVD Gelderland betreft komen nu ook de spitsstroken op de A12 en de A15 in aanmerking om te worden verbreed tot permanente rijstroken.

A15: geen vertraging vanwege tol en aanpak files

 De aanpak van de doortrekking van A15 verloopt volgens planning, waarbij we de invoering van tol als een belangrijk aandachtspunt zien. De VVD wil absoluut niet dat er allerlei sturingswensen bij komen die kunnen leiden tot forse vertraging van de aanleg. Geen vertraging vanwege tol wat ons betreft.

De A15 komt regelmatig negatief in het nieuws vanwege de vele ongelukken op de weg (o.a. Tiel). Ook tijdens de laatste Statenvergadering van 4 juli was er weer een flinke file tussen Dodewaard en Tiel. Aanpak van de A15 is noodzakelijk.

Tijdswinst 15 minuten op de N18; op naar fase 2!
Uiteraard zijn we blij met de aanpak van de N18; de nieuwe autoweg verbindt Groenlo en Enschede. Na anderhalf jaar graven en asfalteren is woensdag 2 mei jl. de nieuwe Twenteroute geopend. De tijdwinst is ruim 15 minuten! Wat ons betreft kunnen we nu ons sterk gaan maken voor de vervolgstap en aandacht gaan vragen voor de tweede fase met 2x2 rijstroken.

Vergroten capaciteit A1 Oost is goede zaak
De verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo is inmiddels aanbesteed en de start van de werkzaamheden is in de eerste helft van volgend jaar. Op de A1 is sprake van veel vrachtverkeer, het is een belangrijke verbinding tussen de economische gebieden binnen en buiten Nederland. Door het toenemende vrachtverkeer is er veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom werken het Rijk en de regio aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost. Tijdens de werkzaamheden zal er verkeershinder zijn. 

We vragen nu al aandacht voor de volgende stap richting Barneveld.

Wegwerkzaamheden voor betere toekomst
Mocht u nog op vakantie gaan en overwegen met de auto te gaan; houd er dan rekening mee dat er op vele plekken aan de weg wordt gewerkt om de toekomst van de transportsector beter te maken én het leven van de automobilist vrolijker!

Graag wens ik u een mooie zomer toe!

Anja Prins, 
Lid VVD Statenfractie Gelderland