Afscheid Marieke Schriks, komst Janiek Kroon

“Ambitie, visie en het onmogelijke waar maken karakteriseren de ware politicus”, aldus VVD-fractievoorzitter Hans de Haan bij het afscheid van VVD Statenlid Marieke Schriks, zie foto. “Marieke doet dingen graag anders, weet wat ze bereiken wil en houdt vast aan een eerder ingenomen standpunt. Dat is niet altijd makkelijk maar wel heel duidelijk.”

Marieke heeft tijdens de Statenvergadering van 30 mei jl. afscheid genomen als Statenlid omdat zij met voorkeursstemmen is gekozen in de gemeenteraad van Zutphen. Commissaris van de Koning de heer Cornielje sprak haar uitgebreid toe.

De fractie gaat Marieke missen vanwege haar inzet, haar vasthoudendheid en haar specifieke betrokkenheid bij het MKB. Met name op het subsidiëren van ondernemingen was zij alert.

Marieke is een liberaal in hart en nieren. Betutteling en maakbaarheid komen niet in haar vocabulaire voor. Marieke: “De overheid is er voor de burger en niet andersom. Daarvoor zijn vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid nodig. Uitgangspunten waarop ik alle voorstellen die door de Provinciale Staten werden behandeld, altijd heb getoetst.”

De fractie wenst Marieke veel succes én plezier toe in de gemeenteraad van Zutphen en hoopt dat haar kwaliteiten daar net zo goed tot uiting komen als in de Staten.

Installatie Janiek Kroon
Als opvolger van Marieke is op 30 mei jl. Janiek Kroon benoemd.
Janiek: “De VVD staat voor vrijheid, zonder dat hierdoor de vrijheid van anderen in gevaar komt. Men kan vrijheid alleen genieten, indien men respectvol is naar een ander. Dit liberale beginsel van de VVD past bij mij. Het zal mijn uitgangspunt zijn in het bedrijven van politiek in Gelderland.”

Janiek is geboren in ’t Harde in 1966. Op slechts enkele jaren na, heeft zij altijd in Gelderland gewoond. Het maakt dat zij zich een Gelderse voelt.

Janiek: “Sinds 1991 woon ik in Westervoort en vanaf 2009 ben ik betrokken geraakt bij de politiek. Ik merkte dat ik als inwoner van Westervoort kan mee denken en mee beslissen in het gemeentelijke beleid van ons dorp. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen door actief lid te zijn van de VVD en deel te nemen aan de politiek. Ik heb de mogelijkheid gekregen om als fractie-assistent te starten en ben in 2011 tot 2016 raadslid en fractievoorzitter van de Westervoortse VVD geworden. In 2016 heb ik me volledig gefocust op de oprichting en de start van mijn eigen sportbedrijf, “Hart for her Westervoort”. 

In 2015 heb ik mij kandidaat gesteld voor de provinciale verkiezingen, omdat ik mijn verantwoordelijkheid ook wilde nemen voor de mooie provincie waarin wij wonen. Nu in 2018 krijg ik de kans om hier ook daadwerkelijk een invulling aan te geven en daar verheug ik mij zeer op!”