VVD stemt van harte in met OV-uitgangspunten

VVD Statenlid Ans Huisman: “Praten over Openbaar vervoer roept verschillende beelden op. In ieder geval bij mij. Ik reis iedere werkdag met het Openbaar vervoer. Ik reis voor mijn werk vele kilometers door Gelderland en andere provincies en maak daarbij gebruik van zowel de trein als de bus.
Gemak en ongemak wisselen elkaar daarbij af moet ik eerlijk toegeven.

Als Provinciale Staten staan wij voor de opgave om voor de komende jaren de uitgangspunten voor het Openbaar Vervoer in Gelderland vast te stellen. Het totale pakket in Gelderland bestaat daarbij uit  enerzijds de concessies en anderzijds de aanvullende mobiliteit (oftewel Andere mobiliteit) .

Het is belangrijk dat deze twee elementen naadloos in elkaar overgaan en elkaar aanvullen en versterken. Mijn collega van het CDA heeft daarbij de term ‘zwaluwstaarten’ geïntroduceerd. Deze zwaluwstaartverbinding moeten we echter niet vastlijmen, anders verliezen we flexibiliteit.

De Nota van Uitgangspunten geeft kaders voor het Programma van Eisen. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie BOC zijn er bijlages bij de stukken gevoegd die op een aantal punten verduidelijking geven aan de inhoud van het Programma van Eisen.

Deze verduidelijking geeft voor de VVD nog meer transparantie en vertrouwen in het komende proces. De uitleg van het begrip ‘goed werkgeverschap’  (onder andere door de PvdA nadrukkelijk onder de aandacht gebracht) en de vragen over de kaders op het gebied van de ontwikkellijnen dragen voor de VVD daaraan sterk bij.

GS stelt voor om een innovatiefonds in het leven te roepen en zo de gewenste versnelling van zero-emissie in het openbaar vervoer te realiseren. De motie, die door de VVD daartoe is ingediend en die brede steun in onze Staten kreeg, wordt verder uitgewerkt in een notitie die dit najaar aan ons zal worden voorgelegd.

Tot slot geeft het voorstel tot gemeenschappelijke aanbesteding voordelen, terwijl daarbij ruimte blijft bestaan voor eigen beleid en eigen maatwerk.

Gezien alles wat ik hiervoor gezegd heb, zal het u niet verbazen dat de VVD van harte instemt met de Nota van Uitgangspunten."