VVD wil Gelderland welvarend en veilig houden

De Provincie ligt goed op koers. Dat is de conclusie die de VVD vandaag trok tijdens de behandeling van de Jaarrekening. In dit rapport legt het College van Gedeputeerde Staten verantwoording af over het gevoerde beleid. Toch is het voor de VVD geen reden om achterover te leunen. Vooral op de terreinen veiligheid, economie en financiën zien de Gelderse liberalen voor de komende jaren belangrijke uitdagingen. Statenlid Frederik Peters: “Goed liberaal beleid blijft ook de komende jaren nodig om Gelderland welvarend en veilig te houden”.

De Gelderse economie is ook in 2017 gegroeid. De provincie heeft via verschillende programma’s hieraan een bijdrage geleverd. In samenwerking met diverse partners worden gerichte investeringen gedaan in het versterken van de economie. Toch lukt het niet altijd om investeringen daadwerkelijk te doen. De VVD steunde daarom een voorstel om te onderzoeken waar de pijnpunten zitten. Peters: “Partners kunnen niet altijd mee in het ambitieuze tempo van de provincie. Het is goed om te kijken hoe dit beter kan”.

De liberalen stellen de problematiek van drugsafvaldumpingen, ondermijnende criminaliteit en weerbare overheid regelmatig aan de orde. De VVD was daarom lovend over de stappen die het dagelijks Provinciebestuur tot nu toe heeft gezet op het terrein van veiligheid. Een goed voorbeeld is het recent gestarte programma 'Weerbare Overheid' waarin de provincie samenwerkt met partners in de aanpak van ondermijning. Peters: “Harde ondermijnende criminaliteit is helaas aan de orde van de dag. Door beter samen te werken met partners, zoals OM, politie en gemeenten kunnen we Gelderland veiliger maken”.