VVD wil snel vervolg subsidie drugsafvaldumpingen

De Gelderse VVD wil dat de subsidie die grondeigenaren compenseert bij drugsafvaldumpingen zo snel mogelijk wordt opengesteld. Het convenant tussen Rijk en Provincies die dit regelt is afgelopen en er is nog geen overeenstemming over een vervolg. De VVD heeft daarom vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Statenlid Frederik Peters: “Grondeigenaren zijn nu vooral de dupe van deze situatie. De opruimkosten van duizenden euro’s komen nu volledig voor hun rekening.”  

De Gelderse liberalen hebben het College onder andere gevraagd naar de stand van zaken van de onderhandelingen met het Rijk. Daarnaast word gevraagd of er mogelijkheden zijn om de subsidie ook voor 2018 alsnog in te laten gaan. Peters: “ik denk dan bijvoorbeeld aan een tijdelijke voorfinanciering van de kosten. Op die manier ondervinden grondeigenaren niet de negatieve gevolgen van overheden die nog met elkaar in gesprek zijn.”

De VVD vraagt al langer aandacht voor de problematiek rondom ondermijnende (drugs)criminaliteit in onze provincie. Mede als gevolg hiervan heeft de provincie de afgelopen jaren het ontwikkelprogramma Weerbare Overheid opgezet. Daarnaast levert de provincie aan gemeenten een financiële bijdrage bij het in beeld brengen van criminele netwerken. Tenslotte heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar nieuwe manieren waarop overheden en diensten, zoals politie, justitie, gemeenten en provincie, deze zware criminaliteit kunnen aanpakken.