College reageert op VVD: financiering Dorpensingel in voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de jaarrekening in de commissie ABF heeft gedeputeerde Markink aangegeven in de voorjaarsnota een voorstel te doen voor een provinciale bijdrage in de aanleg van de Dorpensingel. Aanleiding waren vragen die VVD-statenlid Frederik Peters aan het College stelde. Peters: “De gemeenten willen al jarenlang deze weg aanleggen, maar kwamen nog een bedrag tekort. Het is goed dat we als Provincie onze bijdrage gaan leveren”.

De Dorpensingel is een nieuwe weg die Nijmegen-Noord met de gemeente Lingewaard zal verbinden. In de afgelopen jaren heeft er al veel discussie plaatsgevonden. De financiële mogelijkheden van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard waren onvoldoende om de weg aan te leggen. Dankzij een breed gedragen motie van onder andere VVD, PvdA, D66 en CDA in Provinciale Staten kwam het dossier vorig jaar in een stroomversnelling. Dit leidde tot een gezamenlijk voorstel vanuit de betrokken gemeenten. Peters: “in dit gebied vinden veel grote ontwikkelingen plaats die impact hebben op de bereikbaarheid. De aanleg van de Dorpensingel zorgt ervoor dat het verkeer straks kan blijven doorrijden”.