Kan het licht aan?

Hoe is de robuustheid en verkeersveiligheid van ons wegennet geborgd bij stroomuitval?
Bij een recente langdurige storing van de openbare verlichting in de omgeving Brummen, bleek dat veel van de ‘snelheid-remmende maatregelen’ op de N348 niet zichtbaar (onvoldoende reflecterend) waren. De wijze waarop deze maatregelen op de N348 zijn uitgevoerd is een heel gebruikelijke op veel van onze wegen. Dat heeft VVD Gelderland ertoe gebracht vragen te stellen aan het College van GS.

In het ‘Functioneel kader Wegennet Gelderland’ staat: “Ter stimulering van economische ontwikkeling en dynamiek, dienen de woonkernen en de belangrijkste economische kerngebieden in Gelderland op een veilige manier goed bereikbaar te worden gehouden via een regionaal wegennet met een goede doorstroming en een betrouwbaar, veilig en robuust netwerk”. De VVD is van mening dat ook bij een storing van de openbare verlichting de provinciale wegen veilig moeten blijven. Goede reflecterende voorzieningen die de zichtbaarheid verhogen zijn nodig.

Daarom heeft VVD Gelderland schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een stroomstoring bij Brummen. Onze vragen zijn:

1. Bent u het met ons eens dat ook bij een storing van de openbare verlichting onze provinciale wegen veilig moeten blijven?

2. Kunnen maatregelen zoals reflecterende voorzieningen de zichtbaarheid bevorderen en kunnen deze ook in de geschetste locatie worden toegepast?

Uiteraard vertrouwen we erop dat stroomuitval in Gelderland een incident blijft, maar veiligheid blijft noodzakelijk ook als het licht even uit is. We kijken uit naar de antwoorden van het College.