Samen werken aan een Gaaf Gelderland!

“Door mensen, bedrijven en instellingen in hun kracht te zetten, hun innovatief en aanpassingsvermogen goed te benutten en vooral door goed verbonden te zijn met onze partners, denken wij als provincie te kunnen bijdragen aan een vitaal en gaaf Gelderland”, aldus VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude tijdens de Statenvergadering van 7 maart jl.

Actualisatie belangrijk voor kwaliteitsnormen
Van der Woude: “De VVD ziet dat wij in Gelderland vol enthousiasme gestaag bouwen aan een provincie die staat als een huis. Op basis van onze provinciale kerntaken worden programma’s opgesteld die moeten leiden tot een nog meer verbonden, duurzaam en economisch krachtig Gelderland. Wij willen natuurlijk dat onze programma’s van een goede kwaliteit zijn en onze partners aanspreken. De kwaliteitsnormen zijn sinds 2014 vastgelegd in onze Omgevingsvisie- en verordening. Nu is de Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en –verordening 2018: Gaaf Gelderland aan de orde.

Weg met overbodige regels; ruimte voor innovatie!
Willen wij mooie en vernieuwende producten blijven leveren. Dan mogen onze regels niet te veel knellen. Overbodige regels of dubbelingen belasten de creativiteit en het zo belangrijke, innovatief vermogen.

Uitdagingen aangaan met onze partners
Gelderland is een uitgestrekte provincie en de afstanden en de inrichting van de verschillende gebieden, brengen soms ook uitdagingen mee. Denk bijvoorbeeld aan de noodzakelijke energietransitie in het kader van duurzaamheid. Vervoer genereert fijnstof maar is ook nodig om mensen te verbinden en producten te vervoeren. Verspreid staande woningen die zonder gas moeten of denk aan de landschappelijke kwaliteit die onder druk staat bij het plaatsen van windmolens en zonneweides. En toch wil de VVD deze energietransitie en andere economische ontwikkelingen graag het hoofd moeten bieden samen met alle belanghebbenden in Gelderland die wij zien als onze partners.

Concrete doelstellingen
De VVD wil wel dat er concretere doelstellingen worden geformuleerd waardoor wij effectiever kunnen werken aan een economisch aantrekkelijk en gaaf Gelderland. Onze visie moet duurzaam en toekomstbestendig zijn; zo wint de provincie ook aan bestuurskracht en dat is voor de VVD belangrijk.

Uw mening telt!
De keuzes die worden gemaakt bij deze actualisatie van de Omgevingsvisie- en verordening wil de VVD ook graag baseren op de inzichten die zijn opgedaan in de sessies met partners en in het participatietraject met inwoners. 
U kunt ook zelf meedoen. Informatie daarover vindt u op deze website: https://forum.gelderland.nl/gaafgelderland/default.aspx. Wij zien uit naar uw reactie!