Spitsstrook A1 Twello- Deventer een permanente rijstrook?

De Rijksweg A1 vormt een belangrijke verbinding tussen de economische gebieden in de Randstad, de Stedendriehoek en Twente en het Noord- en Oost-Europese achterland. Een goede doorstroming op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo is van groot belang voor het verbeteren van de concurrentiepositie van (Oost-)Nederland.

Momenteel ontstaan er steeds vaker langere files op de verschillende deeltrajecten op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Dat zal in de toekomst met de verwachte groei van de mobiliteit verder toenemen. Om de bereikbaarheid in de regio te waarborgen en de economische positie te versterken is een uitbreiding van de capaciteit op de A1 tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en knooppunt Azelo noodzakelijk en gelukkig in voorbereiding.

Met  de capaciteitsuitbreiding van de A1 worden de doorstroming en verkeersveiligheid op een van de belangrijkste Oost-Westverbindingen van ons land sterk verbeterd. Ook wordt met de uitbreiding van de IJsselpassage bij Deventer, waarop veel lokaal en regionaal verkeer is aangewezen, het verkeersnetwerk minder kwetsbaar gemaakt.


VVD Statenlid Anja Prins heeft de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

 

Vragen

Op dit moment zijn spitsstroken in gebruik  bij de A1 Twello-Deventer.

1. Bent u met het ons eens dat deze stroken veel verwarring geven bij de gebruikers tussen Twello en Deventer?

 

2. Graag zien wij op korte termijn deze stroken omgezet in definitieve rijstroken, Bent u dat met ons eens? Zo ja;

Kunt u bevorderen dat dit verzoek z.s.m. onder de aandacht van  het ministerie wordt gebracht. Zo nee, waarom niet?