VVD stemt opnieuw in met financiële steun Fipronil-crisis

De fipronilcrisis is ongetwijfeld voor de meeste mensen in Gelderland ‘oud nieuws’. Alweer ruim 8 maanden geleden was het echter wekenlang een belangrijk onderwerp. Grote boeren, kleine boeren, productiebedrijven en biologische boeren; ondernemers van verschillende pluimage in de kippenhouderij bleken fipronil ingezet te hebben. Blij dat er eindelijk iets was tegen de bloedluis, die hun kippen zo kwellen. Het middel bleek te mooi om waar te zijn. En inmiddels blijkt het veel lastiger dan gedacht om er weer vanaf te komen.

Nogmaals provinciale hulp nodig
De betrokken boeren zijn zwaar getroffen. Voor de VVD is het moment gekomen dat deze boeren de rekening voor hun handelen voldaan hebben. Het is niet langer sociaal rechtvaardig om nog meer te verlangen. De VVD vindt dat de provincie nogmaals te hulp moet schieten. Dit najaar financierde de provincie Gelderland mede het wetenschappelijk onderzoek naar de echte oorzaak van de crisis: de bloedluis. Wij leefden toen in de veronderstelling dat met het zorgvuldig reinigen van de stallen de fipronil weg zou gaan. Inmiddels weten wij dat dit zo eenvoudig niet gaat.

 

Begeleiding, onderzoek en ondersteuning
Op een aantal vlakken blijkt nog steeds financiële steun nodig.

- Begeleiding van de getroffen boeren; dit werd vanaf het eerste uur opgepakt door het Poultry Expertise Centre in Barneveld. De gemeenten Barneveld en Ede ondersteunden het Centre met geld, mankracht, kennis en hun netwerk. Doordat de ellende langer aan houdt dan verwacht is dit centrum nog steeds actief en nodig om getroffen boeren bij te staan, onderzoek te coördineren en kennis te verspreiden.

- Onderzoek naar bloedluis: de Wageningse Universiteit zet samen met het Rijk in op onderzoek naar hoe de bloedluis effectief uit de stallen te houden.

- Ondersteuning door een vertrouwenspersoon voor de zwaar getroffen agrarisch ondernemer, zodat hij juiste keuzes kan maken hoe verder te gaan.


Gezamenlijke bijdrage van diverse overheden
De burgemeester van Barneveld vraagt ons namens de FoodValley-gemeenten om een financiële bijdrage te geven. Deze vraag is in evenwicht met wat andere overheden bijdragen, namelijk de gemeenten in FoodValley en het Rijk. Ook is voor de VVD een belangrijk uitgangspunt dat wij solidair zijn, wanneer collega-overheden een redelijk beroep op ons doen voor een zinnig doel. Wat ons betreft voldoet dit voorstel aan die criteria.

VVD stemt in met (extra) financiële steun
Alles overziend steunt de VVD de uitwerking van de motie van dit najaar om de financiële bijdrage in de fipronil-affaire op te hogen tot 210.000 euro door nu ook het Poultry Expertise Center te steunen en een bijdrage te geven voor de vertrouwenspersoon.