Ambitiedocument Natuur besproken in de Staten

In de commissie RLW heeft VVD Statenlid Bastiaan Meerburg die afscheid nam op 31 januari jl. nog uitgebreid gesproken over het ambitiedocument Natuur. VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude voerde het woord over dit onderwerp tijdens de laatste Statenvergadering.

"De VVD was verrast over de reikwijdte van deze notitie. De notitie is slechts bedoeld als achtergronddocument bij de subsidieverordening. Daarnaast staat ook niet alles op het gebied van natuur erin. De VVD heeft 3 kern-opmerkingen:

1. Natuurontwikkeling buiten het Gelders Natuur Netwerk is prima, mits het niet leidt tot nieuwe Arnhemse koppen op wat echt nodig is. Wij willen geen extra regels en belemmeringen. We kennen immers al de nationale koppen die Den Haag op de Europese regelgeving heeft gezet in het Natura2000-dossier. Den Haag heeft inmiddels zo'n waslijst aan plant- en diersoorten toegevoegd dat ondernemers of agrariƫrs vaak nauwelijks meer uit de voeten kunnen. Daaroverheen is ook nog eens de Ecologische Hoofdstructuur gekomen. wij ervaren dat ook als zo'n Haags speeltje. De gedeputeerde bevestigde tot onze vreugde dat dit zeker niet het geval is en zal zijn.

2. Het document is duidelijk aangevlogen vanuit de natuurrichting. Het is in onze ogen nodig dat in het provinciehuis de luiken open gaan en men daadwerkelijk buiten gaat kijken wat er speelt. Met welke problemen heeft een recreatieondernemer te maken als zijn camping in Natura2000-gebied ligt? Hoe zorgen we dat zowel natuur als economie baat hebben bij ons beleid? Prangende vragen, waar een antwoord soms moeilijk, maar wel nodig is. Daarnaast vroegen wij op welke wijze de provinciale organisatie de integrale invulling met andere beleidsterreinen (gebiedsopgaven en programma's) gaat vormgeven. De gedeputeerde bevestigt dat dit de inzet is. Wij zullen de komende tijd volgen of wij daarvan resultaten kunnen ontdekken.

3. Met deze notitie wil Gelderland een stap verder zetten met onze natuur buiten de Gelderse natuurgebieden door natuurinclusief te denken. Wat de VVD betreft geldt dat voor alle generaties. En daarbij gaat het om waardering voor en kennis van al het groen dat ons omringt. Dan hebben wij het om de prachtige natuur, zoals wij momenteel kunnen bewonderen in de puntgave film "
Wild. Bonte families op de Veluwe". En ook over ons Gelderse veestapel en de prachtige akkers, de bakermatten van ons voedsel. Dat is de basis voor onze zo succesvolle foodsector in Gelderland".

Tot slot vroeg Van der Woude welke kansen de gedeputeerde ziet om dit natuur- en landbouw inclusieve denken te stimuleren om te beginnen bij de Gelderse jeugd. De gedeputeerde maakte direct de link naar de mede door de VVD ingediende motie om te onderzoeken hoe de schoolpleinen in Gelderland groener ingericht kunnen worden. Gedeputeerde Van Dijk ziet mooie kansen om te zorgen dat ook voor moestuinen en akkerbouw aandacht komt op de schoolpleinen. In dit voorjaar komt hij met een concreter plan.