Gelders woonbeleid staat op de agenda

Uitbreiden door inbreiden - Over de koers van het woonbeleid in de provincie Gelderland voeren de fracties van Provinciale Staten van Gelderland op dit moment gesprekken. Dat is ook nodig als wij de hittekaart van de woningmarkt in 2017 bekijken, zie foto. Let vooral op het westelijk deel van Gelderland, dat voor wonen duidelijk aansluit bij de Randstad.

De VVD organiseerde samen met het CDA en de SP op 10 januari jl. een ronde tafel met experts over wonen en bouwen in Gelderland. Dit waren vertegenwoordigers van Achmea Vastgoed, woningcorporatie Talis, studentenhuisvesting Nijmegen/ Arnhem, Gedeputeerde provincie Utrecht, wethouder wonen Apeldoorn (grote Gelderse stad), wethouder wonen Doesburg (kleine Gelderse stad).

Gedeputeerde Staten van Gelderland kwam met een koersdocument hoe zij denken dat wij best de omslag van sturen op kwantiteit naar kwaliteit kunnen maken met de titel “Ruimte voor goed wonen. Samen koersen naar een toekomstbestendige woonomgeving.”
 

Daarnaast kwam in januari het advies uit van Pro Gelderland getiteld ‘Woningbouwprogrammering’. Dit advies staat tegelijk met het eerder genoemde koersdocument geagendeerd voor de commissie RLW van 21 februari a.s..

Uit de ronde tafel en de discussie daarna werd duidelijk dat er in Gelderland een mooie en flinke opgave ligt om te komen tot de bouw van voldoende en vooral goede woningen. Woningen die energiezuinig zijn, duurzaam gebouwd en vooral ook op de plekken waar dat nodig is.

VVD Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis, verantwoordelijk voor wonen in de Tweede Kamerfractie, haakte in op de signalen uit Gelderland en schreef een opinieartikel dat op zaterdag 3 februari jl. gepubliceerd werd in De Gelderlander. Hij constateerde dat we de komende 10 jaar in Nederland ten minste 1.000.000 woningen moeten bouwen om aan de vraag te voldoen. Van deze miljoen zal Gelderland er 100.000 voor haar rekening moeten nemen. Het is voor  de Gelderse VVD fractie duidelijk dat onze provincie een grote en ook mooie opgave heeft: 100.000 woningen extra in 10 jaar tijd.

En daar komt de enorme uitdaging om de kwaliteit van onze bestaande woningen te verbeteren, bij. Dat vraagt om een goede provinciale koers en vooral om heel veel werk van de lokale bestuurders in onze regio’s en gemeenten. Voor sommige regio’s geldt ‘bouwen, bouwen, bouwen’, voor anderen eerder om aantrekkelijke duurzame woningen te realiseren voor ouderen en jongeren door de bestaande voorraad aan te pakken. De Gelderse hittekaart vertoont immers het hele kleurenpalet. Dat vraagt om goede analyses en veel ambitie in alle regio’s en hun gemeenten.

-.-.-.-.-.-.-.-.

De meest populaire woonsteden zijn Amsterdam (1), Utrecht en Den Haag, gevolgd door Amersfoort, Amstelveen en Rotterdam. Amstelveen, Nijmegen, Breda en Diemen (10) horen ook tot de tien meest geliefde woonlocaties. Ook de Veluwe is steeds meer in trek.
Bron: Magazine Vastgoedmarkt, mei 2017