VVD tevreden over de agenda Landschap

De VVD is tevreden over de agenda Landschap. VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude (zie foto), opvolger van Bastiaan Meerburg die 31 januari jl. afscheid nam als Statenlid: "Wij zijn blij dat monitoring van het landschap wordt voorgesteld, waarmee de effectiviteit van de beleidsuitvoering objectief in beeld wordt gebracht. De VVD wil ook aandacht voor het landschap buiten het Gelders Natuur Netwerk, waarbij onder meer onderhoud en herstel mogelijk wordt gemaakt.

Nu 'landschapsinclusief werken' de norm wordt, is het wat de VVD betreft belangrijk om als provincie te kijken naar mogelijkheden om lange-termijn contracten voor onderhoud (bijv. 12 jaar) aan te bieden. Terreineigenaren weten dan beter waar ze aan toe zijn dan met korte-termijn contracten van een jaar of 4, waar de provincie nu mee werkt. Lange-termijn zekerheid is ook zeker wenselijk, omdat wij in het verleden niet altijd even goed de gemaakte afspraken respecteerden. Daarmee kunnen wij vertrouwen terug winnen.

Beter beleefbaar maken van het landschap is waardevol, ook vanuit het oogpunt van recreatie. Meer aandacht voor slim
handhaven is in onze optiek daarbij nodig. Wij hebben daar als VVD al meerdere malen aandacht voor gevraagd".

Tot slot gaf Corrie-Christine van der Woude aan dat de provincie Gelderland een
sleutelrol moet vervullen richting de gemeenten en dat niet alleen qua ondersteuning. Haar oproep was: "Ga echt aan de bak. Ben pro-actief, want anders heeft dit beleid geen zin. Een aanjaag-functie is cruciaal. En dan met name om de actualisering van de kaders op gemeentelijk niveau, gemeentelijke landschapsplannen, te stimuleren. Te zorgen dat die up-to-date zijn en blijven".