Vragen VVD over verkoop aandelen Ferm RFID Solutions aan buitenland

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. Met geld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat èn van de provincies Overijssel en Gelderland investeert zij in bedrijven. Dat geld is bedoeld om de regionale economie te versterken. Het gaat om behoud en groei van werkgelegenheid. Eén van de speerpunten van het Gelders economisch beleid.

Onlangs bleek dat OostNL haar aandelen in Ferm RFID Solutions heeft verkocht aan
FineLine Technologies. Een Amerikaans bedrijf. Normaal gesproken bepalen aandeelhouders of eigenaren van een onderneming zèlf aan wie ze verkopen. Daar gaat de overheid niet over.

In dit geval is dat anders. De overheid heeft geïnvesteerd middels OostNL (voorheen PPM Oost) en daar had ze een belangrijke reden voor. Bevordering van onze regionale economie. Zonder deze investering had het bedrijf niet kunnen groeien.

Nu wordt Ferm RFID Solutions verkocht aan een buitenlandse partij. Daardoor is de kans dat het bedrijf èn de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid en innovatie verdwijnen niet ondenkbaar. Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest. Belangrijk genoeg om daarover (schriftelijke) vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

De vragen die ik heb gesteld gaan onder andere over de aandelen, of er voorwaarden zijn gesteld aan de verkoop en of behoud en groei van werkgelegenheid in Gelderland is geborgd.


Marieke Schriks

Economie, Energie en Milieu

 

Hieronder een overzicht van de vragen


Aandelen, voorwaarden en verkoop

1.         Hoeveel procent van de aandelen van Ferm RFID Solutions was in handen van                     Oost NL?

2.         Zijn er door u voorwaarden gesteld (subsidievoorwaarden of enige andere voor-

            waarden) aan Oost NL bij de de verkoop van aandelen in het bezit van Oost NL aan              een Nederlandse en/of een buitenlandse onderneming?

3.         Zo nee waarom zijn die voorwaarden niet gesteld? Zo ja, welke voorwaarden zijn             dit? Liggen die voorwaarden vast in een overeenkomst?

4.         Bent u op de hoogte gesteld van de voorgenomen verkoop? Zo nee waarom bent u

            niet op de hoogte gesteld? Zo ja, wanneer bent u op de hoogte gesteld?

5.         Bent u, voordat tot verkoop over werd gegaan, geraadpleegd over de inhoud van                 de verkoop, de contractuele voorwaarden tussen Oost NL en de kopende partij en             de consequenties?  Zo ja wat  is hierop uw reactie geweest?

6.         Hebt u invloed gehad op de inhoud van de voornoemde overeenkomst?

 

Regionale werkgelegenheid in innovatie

Doelstelling van de provincie Gelderland is behoud en groei van regionale werkgelegenheid en stimulering van innovatieve projecten. Dat gebeurt onder andere door middelen beschikbaar te stellen via Oost NL.

 

7.         Wanneer heeft Oost NL (PPM Oost) geïnvesteerd in Ferm RFID Solutions?

8.         Kunt u nagaan hoeveel fte’s waren er op dat moment werkzaam bij Ferm RFID

            Solutions?

9.         Kunt u nagaan hoeveel fte’s er waren op het moment dat het bedrijf werd verkocht?

10.       Kunt u (laten) onderbouwen waaruit blijkt dat groei van de werkgelegenheid     op treedt (zoals genoemd op de website van Oost NL) door verkoop van Ferm RFID Solutions aan de Amerikaanse onderneming?

 

Toekomst

11.       Bent u op de hoogte of Oost NL voornemens is om andere bedrijven waarin zij             heeft geïnvesteerd/aandelen te verkopen aan een buitenlandse onderneming?