VVD Statenlid Anja Prins wil fiets terug...

Focus op het Fietsnetwerk staat op de agenda. Dit onderwerp vraagt om samenwerking met de regio, hoewel het beheer veelal bij gemeenten ligt. Binnen het Fietsnetwerk Gelderland wordt alles gebaseerd op aantallen van inwoners. 

VVD Statenlid Anja Prins: "Soms heeft een fietsverbinding ook een sterke recreatieve functie. Maar ja; je kunt aan iemands neus niet zien of hij naar zijn werk of recreatief aan het fietsen is. Er moet voldoende aandacht zijn voor de recreatieve sector.

In 2009 is door het Rijk het programma “Fiets filevrij” uitgerold. Daardoor heeft de provincie Gelderland samen met het rijk en de gemeenten flinke meters kunnen maken.


In de nieuwe landelijke agenda is nog geen duidelijkheid over het fiets-beleid. Wel wordt nadrukkelijk gesproken over een gecombineerde aanpak voor recreatieve en utilitaire fietsverbindingen.


VVD Gelderland vraagt ook aandacht voor het optimaliseren van de overstap van fiets naar OV en van auto naar fiets. Én wij willen dat er minder fietsen gestolen worden!

Voor deze 3 aandachtspunten, heeft de VVD een amendement ingediend. Daarin is ook het verzoek meegenomen om in het Definitiekader Hoofdfietsnet Gelderland, aandacht te besteden aan het tegengaan van het stelen van fietsen. Het risico dat je fiets gestolen wordt weegt mee of men de fiets gebruikt of niet. Veilige fietsenstallingen en gebruik van ICT-toepassing zijn daarom nodig. We willen onze fiets terug! En dat wil blijkbaar niet alleen de VVD omdat het amendement door alle partijen ondersteund werd.

Naast de plandoelen wil de VVD dus een goede kwaliteit van het Fietsnetwerk en de bereikbaarheid van de steden. Willen we de verbindingen optimaal benutten en versterken, dan moet er aandacht zijn voor de ontsluiting van voorzieningen zodat men makkelijk de fiets pakt van woning naar werk en vice versa en er moet aandacht zijn voor het risico van een gestolen fiets want wij willen onze fiets terug!"