VVD Gelderland vraagt opnieuw aandacht voor hippisch toerisme

Gelderland is een prachtige provincie, ook voor de hippische recreant. De VVD heeft enkele jaren geleden al aandacht gevraagd voor dit thema en doet dit nu opnieuw. Deze vorm van recreatie door ruiters en menners kan naast het bieden van veel plezier, namelijk ook direct bijdragen aan verdere ontwikkeling van onze economie. Statenlid Bastiaan Meerburg: "Als VVD vinden wij het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn voor de toeristen die met het paard onze mooie provincie willen verkennen. Dit betekent allereerst goede routenetwerken en ruiterpaden, maar bijvoorbeeld ook voldoende parkeerplaatsen voor trailers en paardenvrachtwagens, veilige wegoversteken en ruitervriendelijke poorten langs wildroosters. Wij willen weten of en hoe hieraan wordt gewerkt.

Ook is het belangrijk dat er goede afspraken met de verschillende terrein-beheerders worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld de ruiterroute in
Park Lingezegen op dit moment niet overal toegankelijk is omdat hekken nog met sloten zijn afgesloten. Dat is ongewenst, zeker als een route wél staat aangegeven op de website www.ruiterenenmennen.nl
 Deze site wordt door veel recreanten te paard gebruikt om een route uit te stippelen. Vandaar dat wij nu als VVD over deze onderwerpen schriftelijke vragen hebben gesteld."