Statenfractie VVD Gelderland kijkt terug op succesvol jaar

December, zo richting Kerst biedt de fractie een mooi moment om even terug te kijken. Hebben we als fractie, en als coalitie, wat bereikt? Zeker en dat gaan we met u delen.
We hebben belangrijke beslissingen genomen en flinke stappen gezet op weg naar concrete uitvoering. Ik neem u even mee naar een paar voorbeelden:

De Railterminal Gelderland komt er
Na meer dan 20 jaar gepraat en gedoe hebben de Staten nu het besluit genomen om de Railterminal Gelderland door te zetten. Het geld is er, de gemeente wil meewerken aan het provinciale inpassingsplan en de bedrijven zijn enthousiast. Voor de regio en Gelderland belangrijk! Straks dendert de Betuweroute niet meer alleen door Gelderland maar we gaan er ook concreet voordeel uithalen. Door het aanleggen van de railterminal kan overslag van containers plaatsvinden van de trein naar de auto en omgekeerd. Dat is een mooie lokker voor logistieke bedrijven en een impuls voor de werkgelegenheid. Het gebied rond de railterminal wordt onder meer met geld van de provincie heringericht tot een nieuw landschap waar het goed toeven is.

Goede bereikbaarheid Wageningen door rondweg
De Wageningen Universiteit is niet alleen een pareltje in Gelderland, maar is ook de beste landbouwuniversiteit ter wereld. Duizenden buitenlandse studenten komen naar Wageningen. Bedrijven, zoals het nieuwe onderzoekscentrum van Unilever, komen op dit kennisinstituut af. Dat betekent groei in mensen én in verkeer. De mensen moet gemakkelijk van en naar Wageningen kunnen komen via het openbaar vervoer vanaf station Ede-Wageningen maar ook vanaf de A12. U wilt toch ook niet voortdurend in de file staan? Voor bedrijven en instellingen is een goede verbinding cruciaal voor vestiging. Ook daarom heeft de provincie besloten om met een inpassingsplan, met de gemeente, zelf de stappen te nemen om een einde te maken aan het jarenlange getouwtrek rond de plannen voor een rondweg. De universiteit is te belangrijk voor heel Gelderland en Nederland om dit bereikbaarheidsprobleem niet op te lossen.

Zekerheid voor (middel)lange termijn investeringen
In juni van dit jaar is de zogenaamde ‘Midterm Review’, een tussenbalans, opgesteld. Samen met onze coalitiepartners én de meeste oppositiepartijen hebben we voor het eerst een langjarig programma opgesteld waarin vooral de grote investeringen voor wegen en openbaar vervoer  voor de komende jaren zijn vastgelegd. Wij willen niet alleen voor de korte termijn, maar juist ook voor de middellange en lange termijn zekerheid bieden bij grote investeringen (spoor, wegen, bruggen e.d.). Een fundamentele en belangrijke nieuwe benadering van grote projecten.

Als VVD Statenfractie Gelderland zijn we trots op wat er is bereikt. Wij blijven graag voortvarend en vol enthousiasme voor u aan de slag, ook in het nieuwe jaar!

Namens de fractie en onze gedeputeerden, wens ik u mooie feestdagen en een bruisend 2018 toe.

Hans de Haan,
Fractievoorzitter