VVD gaat voor maatwerk in geitenhouderij

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Gelderland heeft vandaag ingestemd met het voortzetten van de groeistop op de geitenhouderij tot 1 januari 2021. Alleen VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen. De groeistop werd in augustus 2017 in Gelderland ingevoerd als tijdelijke maatregel na uitkomsten van het VGO-onderzoek in Noord-Brabant en Limburg. Daar bleek dat er in de omgeving van geitenhouderijen een verhoogd risico is op longontstekingen. De oorzaak is echter niet bekend en ook niet of dit risico ook voor andere gebieden geldt.

Uitbreiding van het dieroppervlak bij een gelijk blijvend aantal dieren, wordt wel mogelijk, door een amendement van D66 (mede ingediend door VVD, ChristenUnie en SGP). Een aantal VVD-amendementen waarin meer ruimte gevraagd werd voor de geitenhouderij haalden het niet. Het CDA bleek helaas niet mee te gaan met onze voorstellen voor verruiming en maatwerk.


Zo wilden VVD, ChristenUnie en SGP:
- uitbreiding mogelijk maken voor geitenhouderijen die op meer dan twee kilometer buiten een bebouwde kom liggen;
- een oplossing bieden voor bedrijven die door de provinciale groeistop de vergunningen in de gemeente niet meer rond krijgen, terwijl al voor invoering van de groeistop de vergunningverlening rond was. Concrete voorbeelden daarvan zijn te vinden in de gemeente Apeldoorn en Lingewaard;

- dat de groeistop vervroegd zou aflopen, namelijk op 1 januari 2020.


Bastiaan Meerburg, woordvoerder van de VVD: "Je moet voorzichtigheid betrachten met gezondheidsrisico's voor omwonenden van geitenhouderijen maar in dit voorstel was de redelijkheid en billijkheid ver te zoeken. Het gaat om de proportionaliteit van de maatregel die je neemt. Een totale geitenstop zonder maatwerk is een botte bijl. Veel partijen hebben de mond vol van familiebedrijven, maar nu het gaat over geitenhouders geven zij ineens niet thuis. Vandaar dat wij als VVD uiteindelijk tegen dit collegevoorstel hebben gestemd".

Een motie van de VVD die opriep tot snel wetenschappelijk onderzoek en regelmatige bespreking van de uitkomsten in Provinciale Staten haalde het wel. Meerburg hoopt hiermee de druk op de ketel te houden zodat de beperkingen zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. De negatieve effecten voor geitenhouders kunnen dan zo klein mogelijk blijven.