December vol verrassingen; ook op infrastructureel gebied

Allereerst was natuurlijk de vraag: “Komt Sinterklaas nog in het land en wat voor een soort Pieten neemt hij mee?”. De Goedheiligman was nog niet weg of je kon de weg niet meer op omdat er ‘code rood’ werd afgekondigd vanwege de hevige sneeuwval. Het weer zorgde bovendien voor de nodige problemen op het spoor. Terwijl we ons kunnen voorstellen dat deze weersomstandigheden gevolgen hebben voor het hele land, is het inmiddels ook geen verrassing meer dat we op normale werkdagen veelal achteraan in de file kunnen aansluiten.

Uiteraard heeft VVD Gelderland zorgvuldig contact gehad met de VVD Tweede Kamer-fractie om de belangen van onze provincie onder de aandacht te brengen. In deze maand wordt immers het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) besproken waarin we de belangen van Gelderland goed verwoord zagen door ons Tweede Kamerlid Remco Dijkstra en dat leverde een paar mooie verrassingen op.

Het nieuwe Kabinet investeert fors in wegen, spoorwegen en vaarwegen om de groei van het verkeer op te vangen.

Onze Minister Van Nieuwenhuizen trekt ruim 700 miljoen extra uit voor de aanpak van huidige en toekomstige knelpunten zoals de A2 bij Deil en de A1 bij Barneveld.

Bovendien komen er extra opstelstroken voor de steeds langere treinen zodat ook de trein elke dag weer volgens de dienstregeling kan rijden.

De verlengde A15 in Gelderland en de A1 bij Barneveld worden nadrukkelijk genoemd.
 
Het Rijk en de regio gaan samen aan de slag om de problemen bij de A1/A30 bij Barneveld versneld op te lossen. Voor de A28 (die al in het Regeerakkoord is genoemd)  zal een onderzoek worden gestart waarbij ook de belasting van het provinciale wegennet wordt meegenomen.

 

Op korte termijn kunnen ook de problemen worden aangepakt rond het knooppunt Bankhoef. Het kabinet heeft 600.000 gereserveerd voor ITS-maatregelen.

 

Samen met Utrecht hebben we ons bovendien sterk gemaakt voor aanpak van de Rijnburg.

Voor de lange termijn is ook aandacht gevraagd voor de A1; verbreding vanaf Barneveld tot Apeldoorn en natuurlijk blijven wij ook strijden voor 2x2-baans A18 in de toekomst.

 

Al met al veel mooie infrastructurele verrassingen! We kunnen blij zijn met de stappen die dit Kabinet zet op het gebied van infrastructuur. De VVD blijft zich inspannen voor verbetering van wegen, spoor en water. Ook na de feestdagen is dit een belofte aan u voor het nieuwe jaar!