VVD enthousiast over realisatie Railterminal Gelderland

Gelderland is uniek in Nederland, op meerdere gebieden, maar ook omdat het de enige provincie is met een goederenspoorlijn van west naar oost en zo verder Europa en Azië in.

De Railterminal Gelderland is straks gevestigd in het hart van Gelderland direct aan de hoofdbaan van deze spoorader in Nederland.

Tot op heden is er in Gelderland geen tussenstop aan de Betuweroute en dat is een gemiste kans, zowel op economisch gebied als op gebied van mobiliteit en duurzaamheid. 
Een tussenstop trekt immers logistieke bedrijven aan en dat is goed voor Gelderland en vermindert het vervoer van containers over de weg. Dat laatste is goed voor de doorstroom op snelwegen en voor de vermindering van de CO2- uitstoot.

Bij de werkbezoeken in Rotterdam en Venlo hebben we kunnen zien hoe noodzakelijk focus en eensgezindheid zijn om echt het verschil te maken.

De locatie voor een Railterminal bij Knoop 38 is een logische keuze, niet alleen komt daar de Betuweroute samen met een aantal grote snelwegen, maar ook ligt het water (Rijn en Waal) in de nabijheid. 
De Railterminal Gelderland is straks dan ook hét goederendistributiecentrum want per week komen honderden containers uit Rotterdam en Duitsland hier langs en er kan dan  ook gestopt worden om op- en af te laden.

Rond Knoop 38 is echter een groot aantal ontwikkelingen gaande: windmolens, aanleg bedrijventerreinen, doortrekken van de A15 en werkzaamheden aan het onderliggende wegennet en de uitbreiding van Nijmegen- Noord.

De effecten van deze cumulatie moeten niet worden onderschat en vragen veel van de omwonenden, zo weet ik uit eigen ervaring als inwoner van het gebied rond Knoop 38.
In een vroeg stadium zijn daarom de inwoners uit het gebied betrokken bij de ontwikkelingen. Daarnaast is er overleg gevoerd tussen het Rijk, de provincie en de gemeentes.

Er ligt nu een goede inpassing met afspraken over extra maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid en compensatie voor direct-omwonenden.

De VVD verwacht dan ook dat er op zeer korte termijn overeenstemming komt tussen de provincie en de gemeente Overbetuwe.

Daarmee lijkt de fase van ideevorming, die al 20 jaar loopt, binnenkort zijn hoogtepunt te bereiken en gaat er een nieuwe fase in; de fase waarin we als Gelderland de Betuweroute ook echt gaan gebruiken en ervan profiteren in plaats van er alleen maar naar te kijken.

Voor deze volgende fase heeft zich een ondernemer gemeld als exploitant van de Railterminal, een ondernemer die hier brood in ziet en die bereid is om er geld in te steken.
De vooruitziende blik van deze ondernemer wordt bevestigd door de onderzoeken die de provincie heeft laten verrichten en door de vele adhesie-brieven van ondernemers uit de logistieke sector die positief tot zeer positief reageren. De VVD juicht dit ondernemersinitiatief toe.


Een exploitant uit Nijmegen heeft zich recent uitgesproken over de mogelijke gevolgen van de Railterminal Gelderland voor zijn bedrijf. 
De VVD vindt het jammer dat deze exploitant zich daarbij als concurrent opstelt. Door de verschillende modaliteiten (water en spoor) te combineren zouden ze elkaar juist kunnen versterken. De VVD roept de exploitanten dan ook nadrukkelijk op om gezamenlijk op te trekken in de Gelderse corridor.

GS verwacht op korte termijn een overeenkomst met Overbetuwe te sluiten op basis waarvan zij zullen overgaan tot inpassing. 
Om de uitvoering voor te bereiden verzoeken ze nu alvast 5,1 miljoen van het beschikbare geld vrij te maken voor het inpassingsplan, de grondverwerving en de inhuur van ProRail.

De VVD gaat daarmee graag akkoord en verzoekt GS om snel met een inpassingsplan te komen en zo de Railterminal Gelderland op het juiste spoor te houden.