“Wat zijn gevolgen landelijke vrachtwagentol voor tolheffing A15?”

Deze krantenkop stond in de Gelderlander van 9 november jl. Dit was naar aanleiding van vragen van de VVD over het onderdeel in het Regeerakkoord waar gesproken wordt over een landelijke heffing voor vrachtwagens.  In de berekening voor tol van personenauto’s en vrachtwagens die straks betaald moet worden voor het gebruiken van de A15 tussen knooppunt Ressen en Zevenaar, is er rekening mee gehouden dat een deel van de gebruikers blijft omrijden om tol te vermijden. Als dit deel te groot wordt zal het onderliggend wegennet, dat nu al overbelast is, dit niet kunnen verwerken. Dagelijks staan er nu files op o.a. de Pleijroute. Met de aanpak van het onderliggend wegennet en de doortrekking van de A15 moet de doorstroming aanzienlijk verbeteren. Nu is de regio Nijmegen-Arnhem op bepaalde momenten van de dag bijna onbereikbaar.

Regeerakkoord en de gevolgen voor Regio Oost

Wat de effecten zijn van het landelijke beleid? In het Regeerakkoord wordt ook gesproken over compenserende maatregelen voor de transportsector, maar is dit voldoende? Op korte termijn heeft de VVD Statenfractie Gelderland samen met de Statenfractie Overijssel,  overleg met de VVD Tweede Kamerleden die uit Regio Oost komen over het Regeerakkoord en de gevolgen ervan voor onze beide provincies. Dit onderwerp zal dan zeker aan de orde komen.

Deel VVD-wensen in Regeerakkoord

De VVD had in het landelijke verkiezingsprogramma als enige een investeringsprogramma voor mobiliteit (wegen). Gelukkig is een deel van onze wensen ook in het huidige Regeerakkoord opgenomen. Naast de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A1, wordt o.a. ook de A28 en knooppunt A1/A30 genoemd.

Deze week zijn er bovendien stappen genomen om de veiligheid van de A15 te verbeteren; zo is er nu een file-waarschuwing-systeem geplaatst op de A15 tussen knooppunt Deil en Valburg. Uiteraard zijn er nog meer maatregelen nodig; dat zou bijvoorbeeld de verbreding van de A15 kunnen zijn.

Investeren in mobiliteit;a belangrijk voor economische groei

Het gaat goed met de economie in Gelderland, De Gelderse industrie blijft groeien. Dat blijkt uit de Econometer van het Bureau Economische Verkenningen van Provincie Gelderland. Van de 7800 industriebedrijven zag 1/3 de afgelopen maanden zijn omzet groeien.  De opbrengsten van de industrie stegen het afgelopen jaar met meer dan 7%

Meer omzetgroei, minder bedrijven failliet, meer nieuwe banen in Gelderland!

Dat heeft ook direct gevolgen op ons wegennet; 25% meer files… Daarom moeten we blijven investeren in mobiliteit om onze economie goed draaiende te houden. Voor de VVD blijven veiligheid en doorstroming op onze wegen een belangrijk speerpunt.