Begroting 2018: het gaat om resultaten!

"De Gelderse economie is in het coalitieakkoord voorzien van drie speerpunten. Deze maken het mogelijk om een helder economisch profiel te scheppen (zoals bijvoorbeeld Brainport Eindhoven heeft gedaan). Duidelijke economische speerpunten bieden focus en dat maakt kiezen gemakkelijker. Wat doen we wel en wat doen we niet. Zo simpel is het dus. De VVD kiest voor duidelijkheid, focus en beslissen!", aldus VVD Fractievoorzitter Hans de Haan tijdens de behandeling van de Gelderse Begroting 2018 in de Statenvergadering op 8 november jl. De complete bijdrage treft u aan als bijlage.