Achterhoekse kernkwaliteiten ook internationaal (h)erkend

Op 1 november 2017 bezocht de –bijna volledige- VVD-fractie van Provinciale Staten van Gelderland de Achterhoek. De fractie werd op het Gemeentekantoor van Winterswijk ontvangen door wethouder Gert-Jan te Gronde (VVD) met enkele ambtenaren en de VVD-fractie van Winterswijk. In de ochtend stond de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs en de Duitse taal op het programma. Het belang van de Duitse taal in het onderwijs werd helder uiteengezet. Diverse initiatieven zijn opgezet om in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs het geven van en ervaring opdoen met deze taal te stimuleren. Steeds vaker spreekt men van Duits als “buurtaal”, symboliserend het belang van de taal voor dagdagelijkse contacten (werk, onderwijs, zorg, detailhandel etc.). Wel is duidelijk dat er nog geen structurele plaats is voor het Duits in het onderwijs in de grensstreek. De VVD-fractie heeft dit signaal goed gehoord.

 

Vervolgens een bezoek aan Sorba Projects. Daar kreeg de fractie, na een indrukwekkende presentatie over het bedrijf, meer inzicht in de kernkwaliteiten van en arbeidsmarktproblemen voor dit pareltje van de maakindustrie uit de Achterhoek. Vervolgens ging burgemeester Joris Bengevoord in op de grensoverschrijdende samenwerking. Een enthousiast verhaal vol ambitie en daadkracht om de Achterhoek meer op de kaart te zetten en de regionale economie te stimuleren. De fractie heeft de aanwezigheid en betoog van de burgemeester bijzonder gewaardeerd.    

Om niet alleen het gesprek over het bedrijf in de “Directiekamer” te voeren, maar juist ook de vitaliteit op de “werkvloer” te ervaren, kon met eigen ogen worden aanschouwd hoe werd gewerkt aan gevelprojecten, die in Amersfoort (HU), Londen (metro) etc. blikvangers zullen worden. De mooie gevel en binnenbekleding van het nieuwe station van Arnhem komt ook uit Winterswijk! 

 

De volgende stop was bij Hittech Bihca, fabrikant van hoogwaardige precisieonderdelen voor ASML e.a.. Wederom een bijzonder pareltje uit de maakindustrie met vestigingen over de gehele wereld. De fractie kreeg hier de vraag mee om te kijken of certificering van opleidingen in Duitsland en Nederland geen aandacht zou kunnen krijgen. Dat zou het gemakkelijker maken om medewerkers opleidingen te kunnen laten volgen aan bv de Hochschule Bocholt (10 km afstand). Tevens werden de ervaringen met Brainport Eindhoven gedeeld. De gedachtewisseling werd besloten met de constatering: “Wil je de regio levend houden, moet je investeren in levendigheid en het ‘verkopen’ van een helder economisch profiel”. Een herkenbare oproep die de fractie ook regelmatig –met succes- laat horen in de Staten als het gaat over de Gelderse economie in het algemeen. T.a.v. regionale economie van de Achterhoek heeft dit werkbezoek bevestigd dat:

-       Duits belangrijk is voor de handelsrelaties en noodzakelijk is om de bevoorrechte positie van het Nederlandse bedrijfsleven te kunnen behouden;

-        de maakindustrie vele pareltjes kent in de Achterhoek. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de combinatie van vakmanschap, kwaliteitsborging en nuchterheid. Kernkwaliteiten die wereldwijd worden (h)erkend.

-       Het belang van een betere afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs (waaronder certificering van Duitse diploma’s).