VVD pleit voor duurzaam Openbaar Vervoer

VVD Statenlid Ans Huisman: "De komende jaren zullen de concessies in het openbaar vervoer vernieuwd worden. Provinciale Staten zal hiervoor een Nota van Uitgangspunten vaststellen. De VVD wil dat duurzaamheid en emissiereductie leidend gaan zijn bij het uitgeven van de concessies.

Daarom zijn op initiatief van de VVD samen met de meeste andere partijen in Provinciale Staten vandaag twee moties aangenomen; een over emissiereductie in de concessieverlening voor het openbaar vervoer en een over de infrastructuur die nodig is om emissiereductie te realiseren.

Voor de VVD is het, in het belang van de leefbaarheid, tijd dat we echt werk maken van Zero Emissie waarbij het voorzieningenniveau gelijk blijft!"