Verbeteren toegangsweg naar Nationaal Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park de Hoge Veluwe is druk bezocht, jaarlijks komen er 600.000 bezoekers. Het park is met het museum en het beeldenpark (een van de grootste van Europa) en de vele natuur aantrekkelijk. VVD Statenlid Anja Prins: “Vanwege de hoge bezoekersaantallen, is het van essentieel belang dat het park goed bereikbaar is. Een van de huidige toegangswegen richting het Nationaal Park De Hoge Veluwe, loopt via het dorp Otterlo. In het kader van bereikbaarheid én veiligheid moeten verbeteringen worden doorgevoerd”.

De Gemeente Ede en de directie van De Hoge Veluwe zien goede mogelijkheden voor aanpassingen, bijvoorbeeld door de T-splitsing op de N304 ter hoogte van de Hoenderloseweg te optimaliseren. Er zijn al diverse aanpassingen gedaan door de Gemeente, zoals de aanleg van een vrij-liggend fietspad aan de Hoenderloseweg en aanpassing van de kruising met de Houtkampweg.

Toch zorgt de toegang tot het Nationaal Park, dwars door het dorp Otterlo, al enige tijd voor een onveilige situatie. Zowel de Gemeente Ede als ook de directie van het Nationaal Park De Hoge Veluwe hebben de wens geuit om een rotonde te realiseren op de T-kruising N304/Hoenderloseweg, zodat met name bussen van en naar het Nationaal Park niet meer dwars door het dorp Otterlo hoeven te rijden. Op een deel van de N304 is in 2018 regulier onderhoud gepland. Dit  is een unieke gelegenheid om werk met werk te maken en tegelijk met het onderhoud een aanpassing te realiseren.

Anja Prins: “In de Statenvergadering van vandaag is door middel van een motie van de Christen Unie, mede ingediend door de VVD en diverse andere partijen aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd in overleg te treden met de Gemeente Ede over de realisatie van een veilige en beter bereikbare toegang van het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Direct aanrijden vanaf de N304 waardoor er geen bussen meer dwars door het dorp Otterlo hoeven te rijden, lijkt de beste oplossing”.