Ook boeren op de Veluwe moeten volgens VVD kunnen "scheuren"

© Veeteelt

Bij het lezen van de titel van dit artikel denkt u misschien aan hardrijden, maar scheuren bij boeren slaat op een belangrijk onderdeel van de grondbewerking. Scheuren is het opentrekken van de grasmat, wat belangrijk is voor de grasmatvernieuwing. Onlangs is naar aanleiding van een beroepsprocedure bij de Raad van State een wijziging opgetreden van het definitieve aanwijzingsbesluit van het Natura2000-gebied 'Veluwe' en dit heeft negatieve gevolgen voor de agrarische grondgebruikers. VVD-statenlid Bastiaan Meerburg heeft vragen gesteld aan het College van GS (zie bijlage) met als doel druk uit te oefenen vanuit de provincie op het ministerie om snel een nieuw besluit te nemen.

De Raad van State was namelijk van mening dat tekst om agrarische gronden buiten de begrenzing van Natura2000 te houden niet voldoende is, maar dat dit ook op de kaart moet staan. Het ministerie van EZ heeft dit vervolgens "gerepareerd" door de hele tekst om agrarische gronden buiten de Natura2000 te houden te schrappen, wat tot gevolg heeft dat blijvend grasland op de Veluwe niet mag worden geploegd, gefreesd of gescheurd. Dit leidt naast landbouwkundige schade ook tot een directe daling van de perceelswaarde. 


Het besluit van EZ is onherroepelijk; er kan hooguit een nieuw besluit worden genomen, maar EZ lijkt dit vooralsnog niet van plan. Meerburg: "Het kan toch niet zo zijn dat het ministerie de landbouwkundige gevolgen van een dergelijk besluit volkomen negeert. Als er fouten worden gemaakt, hoor je die op te lossen in plaats van de agrarische sector de dupe te laten zijn. Wat de VVD betreft gaat dit scheurverbod op de Veluwe zo snel mogelijk van tafel. We zijn dus heel blij met de antwoorden van het Gelders College van Gedeputeerde Staten (GS) op onze vragen. GS heeft toegezegd aan te zullen dringen op reparatie van het scheurverbod bij minister Schouten van LNV. GS bevestigt ook dat de agrarische grondgebruikers onevenredig worden getroffen doordat hun gebruikspercelen binnen het Natura2000-gebied zijn komen te liggen. De VVD is zeer benieuwd naar de reactie van de minister".