VVD Gelderland respecteert afspraken realisatie Lelystad Airport

Hans de Haan, voorzitter VVD Statenfractie Gelderland: “Als uitkomst van het debat met de Tweede Kamer op 28 september jl. is duidelijk geworden dat Lelystad Airport zoals gepland open gaat in april 2019. Het luchtruim is vol en het is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Nederland dat er extra ruimte gecreëerd wordt. De Gelderse VVD vindt dan ook dat de gemaakte afspraken waarover uitvoerig overleg is geweest, gerespecteerd moeten worden. Wij blijven ons echter inspannen voor betere voorwaarden voor onze inwoners bij de herindeling van het luchtruim. Deze staat voor 2023 gepland maar wat ons betreft zou dit zo snel mogelijk moeten gebeuren. Onze inzet is hogere vliegroutes zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt voor heel Gelderland”.

VVD Statenlid en woordvoerder Corrie-Christine van der Woude: “Wij begrijpen heel goed de bezorgdheid van de mensen, nu de consequenties van de nieuwe vliegroutes duidelijk worden. Bovendien voelt men zich overvallen doordat de communicatie onvoldoende is geweest. Vanaf nu is het zaak te zoeken naar creatieve oplossingen om de negatieve gevolgen voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Transparant zijn en open en eerlijk communiceren naar alle betrokken is daarbij van essentieel belang.”

Corrie-Christine van der Woude: "Vooral het afwegen van de verschillende belangen maakt dit onderwerp complex. Als VVD Statenfractie Gelderland hebben we al veel gedaan om alle relevante informatie te verkrijgen. Ik heb in juli jl. schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (zie het voorgaande artikel: https://gelderland.vvd.nl/nieuws/23856/gelderse-vvd-volgt-aansluitroutes-lelystad-airport-op-de-voet).
Ook hebben wij als VVD een debat geagendeerd in de commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen van 13 september jl. over dit onderwerp. Daarin hebben wij Gedeputeerde Meijers onder andere gevraagd een toekomstgerichte strategische positiebepaling voor Gelderland te maken. Daarmee is het College aan de slag gegaan en inmiddels hebben wij op 11 oktober jl. een brief van Gedeputeerde Staten ontvangen die u onderstaand integraal aantreft."

Ook VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser heeft demissionair Staatssecretaris Dijksma verzocht de herindeling van het luchtruim anders aan te pakken waardoor alle belanghebbenden eerder en beter betrokken worden. “De Staatssecretaris heeft excuses aangeboden voor de communicatie die veel te wensen overliet en heeft toegezegd dat er wordt nagedacht over nieuwe manieren om de inbreng te verwerken. Dit is wat ons betreft ook hard nodig”, zegt Corrie-Christine van der Woude.

“Barbara Visser heeft haar uiterste best gedaan de belangen van alle betrokken provincies goed te behartigen. Ik heb volop overleg gehad met Barbara over de situatie in Gelderland en wij hebben er alle vertrouwen in dat zij ook nauw betrokken blijft bij het vervolgproces. De VVD gaat voor een optimaal resultaat voor zowel Airport Lelystad als de inwoners van Gelderland”, aldus Van der Woude.

.-.-.-.-.-.-.-.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude op het nummer 06-22 30 14 05.