VVD zet in op onderzoek na fipronil-crisis

VVD Statenlid Bastiaan Meerburg: "Tijdens de Statenvergadering ging ik namens de VVD in op de fipronil-crisis, in een debat dat was aangevraagd door SGP en CU. Ik gaf aan dat ik sinds eind juli veel leed gezien heb: veehouders en hun gezinnen die tussen hoop en vrees heen en weer geslingerd zijn en helaas nog steeds worden. Deze crisis deed mij sterk denken aan de MKZ-uitbraak van 2001, waarbij in Kootwijkerbroek ook enorm veel leed was bij de ruimingen. 

En er is veel onduidelijkheid: wat moet men doen om van de fipronil af te komen? Moeten de kippen worden geruimd of ruien? En moeten de eieren al dan niet worden vernietigd?

Tijdens mijn spreektermijn sprak ik mijn waardering uit voor het Poultry Expertise Centre en de gemeente Barneveld. Beide waren bereid iedereen die getroffen was te helpen, of ze nu uit de regio kwamen, of niet. Top!

Sommigen hebben geroepen om vergoedingen voor de boeren en dat klinkt in eerste instantie sympathiek. Maar toch volg ik het College van Gedeputeerde Staten: daarvan kan geen sprake zijn. Want als je er eerlijk naar kijkt is het een afweging tussen het individuele belang van de pluimveehouder en het algemeen belang van de belastingbetaler. En in tegenstelling tot de MKZ-crisis waar een dierziekte de veehouders echt overkwam is hier sprake van een beslissing die de betrokken veehouders zelf genomen hebben: zij hebben het bedrijf Chickfriend dat de fipronil gebruikte, toegelaten op hun bedrijf. En zijn vervolgens het slachtoffer geworden van bewuste fraude, want dat dat ergens in de keten gepleegd is, is wel duidelijk. Toch vind ik het oneerlijk om hiervoor de belastingbetaler te laten opdraaien: het is een bedrijfsgebonden beslissing geweest. Dus geen uitkeringen vanuit de overheid, maar ik hoop wel op flinke ondersteuning vanuit de samenleving voor een prachtig initiatief als het glazen huis dat men nu in Barneveld van plan is. Dan kan iedere Gelderse burger voor zichzelf bepalen of hij of zij de pluimveehouders een hart onder de riem wil steken en ik hoop dat dat ruimhartig gebeurd.

Maar wat kan de provincie Gelderland dan wel doen? Meer aandacht voor onderzoek en oplossingsrichtingen is volgens mij noodzakelijk. Wij hebben daarom als VVD samen met SGP, CDA, D66, PvdA, CU en 50+ een motie ingediend om wetenschappelijk onderzoek naar de bloedluis of vogelmijt, te ondersteunen. Dat is in het belang van de hele pluimvee-sector en draagt hopelijk bij aan het voorkomen van een nieuwe crisis op dit vlak. Daarnaast hebben wij extra ondersteuning toegezegd aan het Poultry Expertise Centrum, en gevraagd om deze ondersteuning over een jaar te evalueren. Deze motie werd door een zeer grote meerderheid van Provinciale Staten aanvaard."