VVD wil geen schijnveiligheid bij ontgassen door binnenvaart

© Archieffoto Hans Heynen

Ontgassen door de binnenvaart op de Gelderse wateren is zeer onwenselijk. Dat staat voor de VVD buiten kijf. Het benzeen is gevaarlijk voor mens en milieu. De veiligheid voor de opvarenden en voor de omwonenden langs de rivieren is in het geding want deze lozingen gebeuren immers nog steeds. Volgens VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude is dit een ernstige en betreurenswaardige zaak: "Dit roer moet om".

Een awareness-campagne ligt het meest voor de hand. Verleid de binnenschipper tot ander gedrag. Goed dat de Landelijke Eenheid (LE) van de politie dit oppakt.

Naast het stimuleren van het bewustzijn is het instrument van wet- en regelgeving aan de orde. Het duurt naar verwachting helaas nog minimaal 2 jaar voordat wij dit in Europese regels vastgelegd hebben. Dit soort water- en milieukwesties kun je alleen echt effectief regelen voor het hele stroomgebied tegelijk.


Van der Woude: "Of we dit moeten aanpakken en hoe dan voor die te overbruggen jaren, dat is de kernvraag. In Gelderland en erger in de drie grote Europese binnenhavens (Duisburg, Düsseldorf-Neuss en Luik) zijn geen ontgassingsinstallatie. Er is wel een vaste en een varende installatie in Rotterdam".

De VVD roept gedeputeerde Schouten evenals haar collega's over de grens expliciet op,  om de sector te blijven stimuleren om pro-actiever te worden en zo spoedig mogelijk nieuwe ontgassingsinstallaties te realiseren. 

Van der Woude: "Een binnenschipper kan toch niet gedwongen worden om in Gelderland de nieuwe regel te overtreden omdat hij het benzeen-gas niet anders kwijt kan dan door illegaal te lozen?'

Belangrijk is ook dat nu in Gelderland de lozing verboden wordt, deze maatregel gemonitord wordt. De VVD wil bijvoorbeeld graag weten hoe vaak ontgassing gemeld wordt? Hoe vaak stelt de Landelijke Eenheid (LE) een te hoge concentratie Benzeen vast? Hoe hoog is de pakkans? Is er een reële kans dat de LE tijdig ter plekke is op de uitgestrekte Gelderse wateren?

Over deze monitoring heeft Corrie-Christine van der Woude gevraagd met de LE strakke afspraken in het protocol te maken. Gedeputeerde Bea Schouten zal dit doen en zij zal PS jaarlijks rapporteren over de bevindingen. 
Van der Woude: "Dan zal blijken of deze regel het bedoelde effect heeft. Immers wat de VVD nooit wil is een regel vaststellen die niet leeft, die wel overtreden móet worden of die niet handhaafbaar is. Liberalen willen geen overbodige regels en al helemaal geen schijnveiligheid!"