Veel liberaal enthousiasme richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018

“Hoe kleuren we Gelderland en Overijssel nóg blauwer?” Dat was de belangrijkste vraag op de VVD Inspiratiebijeenkomst die zaterdag 24 juni jl. plaatsvond in Apeldoorn.

Zo’n 100 enthousiaste liberalen gingen aan de slag met het rapport “De Kracht van Oost-Nederland”. Het onderzoek dat in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel is uitgevoerd, onderstreept in welke sectoren kansen liggen. Hoe goed we het doen ten opzichte van onze concurrerende Europese regio’s en waar we nog aan moeten werken om ons te versterken. Daarbij is een goede samenwerking tussen de gemeenten in de diverse regio’s van groot belang. Peter Snijders, voorzitter VVD Regio Oost: “We blijken goud in handen te hebben op diverse terreinen, door onze krachten te bundelen en de verbinding te zoeken kunnen we dit optimaal benutten.”

In de unieke studie ‘De Kracht van Oost-Nederland’ analyseren 6 wetenschappers samen de concurrentiepositie van Oost-Nederland. De maatschappelijke opgaven vormen daarbij het 
uitgangspunt. Met het onderzoek is inzicht gegeven in de economische positie van Oost­Nederland en haar regio’s.

Zaterdag gingen de VVD-ers groepsgewijs aan de slag om de gemeenten en regio’s krachtig te kunnen profileren richting de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.


Hans Peter Benschop, Trendbureau Overijssel lichtte bepaalde items uit het rapport ‘De Kracht van Oost’ toe en constateerde samen met de zaal dat de economie weer volop aantrekt. “Dat is echter niet hetgeen nu het meest belangrijk is voor mensen; men voelt zich namelijk onveilig en men ziet een toenemende ongelijkheid. Het is voor de VVD belangrijk om juist ook in te spelen op die signalen.”

Tweede Kamerleden Barbara Visser en Malik Azmani reflecteerden op de pitches die voortkwamen uit de workshops. “Ik ben vooral verrast te horen dat men zo trots is op zijn of haar regio. Een prachtig uitgangspunt om de samenwerking verder in te gaan vullen”, aldus Barbara Visser. Zij vroeg ook specifiek aandacht voor het sociaal domein met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen: "betrek daar vooral ook de ondernemers en de arbeidsmarkt bij". Barbara Visser riep aan het einde van haar betoog specifiek op om als lokale politici volop aandacht te hebben voor de uitvoering van de Omgevingswet, een wet die veel verantwoordelijkheden lager legt dus eigenlijk heel erg liberaal is.

Malik Azmani: “Het rapport biedt een goede basis voor mooie verbindingen in Oost Nederland. Zorg gezamenlijk voor een goede strategische agenda en zorg voor voldoende focus, bijvoorbeeld wanneer het gaat om infrastructurele projecten”. Verder gaf Malik aan dat er ook voor de Tweede Kamerleden een belangrijk taak is weggelegd om de steden blauwer te kleuren. Malik Azmani: “Tot slot: wat mij betreft is de kernboodschap dat politici en bestuurders een stapje terug moeten doen om meer ruimte te kunnen bieden aan ondernemers, onderwijs en (onderzoeks)organisaties. Daar komen vaak de beste en meest gedragen ideeën uit voort.”

Gelders Gedeputeerden Jan Markink en Conny Bieze en Overijssels Gedeputeerde Monique van Haaf concluderen: “We pakken als provincies kansen, buiten onze diversiteit uit en vormen op basis van lichte samenwerking daad­krachtige allianties. Dat vraagt om pionieren en gewoon dóen. Wij dagen gemeenten en regio’s uit om hier ook hún rol in te pakken en weten zeker dat we zo samen Oost Nederland nog beter op de kaart gaan zetten!”