Snelheid voor iedereen!

VVD Statenlid Mike Waltmans: "De provincie Gelderland vierde op 24 mei weer haar jaarlijkse gehaktdag. De Gelderse politiek keek terug op een geslaagd 2016. Het economisch herstel zette flink door. De economische crisis is voorbij. Burgers en bedrijven hebben er weer vertrouwen in. De werkloosheid daalt gestaag. De overheidsfinanciën zijn weer op orde. Maar zelfgenoegzaam op de lauweren rusten is er echter voor de Gelderse overheden niet bij. Er staan nog genoeg maatschappelijke opgaven op de agenda. Van het economisch herstel moet elke burger kunnen profiteren. Het bedrijfsleven moet goed kunnen doorgroeien. En we moeten voorkomen dat de Gelderse wegen en treinen nog verder dichtslibben. De VVD kijkt dan ook met veel interesse naar nieuwe ontwikkelingen op dat vlak, zoals de Hyperloop, een razendsnelle trein die door een vacuümbuis rijdt, naar het idee van Elon Musk (zie foto van Minister Henk Kamp bij de onthulling van de Hyperloop capsule van de TU-Delft, bron ANP)".

Tempo, tempo, tempo blijft geboden. Om het tempo te versnellen, zet het provinciebestuur een aantal maatregelen in. Waltmans: "Zo wordt er fors meer geld geïnvesteerd in versnelling en uitvoering van de provinciale plannen. En de plannen worden realistischer opgezet, waarbij kritischer naar de te maken afspraken wordt gekeken. Belangrijk voor snelle realisatie is dat er meer prioriteit wordt gegeven aan de samenwerking met derden (zoals gemeenten). Hierbij zal meer worden gekozen voor derden, die boter bij de vis willen leveren, want we hebben geen tijd om soms maar oeverloos te blijven doorpraten".


"Wie zit te wachten op plannen waar geen maatschappelijk draagvlak voor is, wie zit te wachten op vage plannen, wie zit te wachten op plannen die niemand wil? De provincie moet in het belang van de burger gewoon sneller haar verantwoordelijkheid nemen, zodat concrete resultaten sneller plaatsvinden", aldus Waltmans.


Fotobron: www.anp.nl