Bereikbaarheid, stabiele economie, ruimte voor burgers en bedrijven

Voor een bereikbaar Gelderland met een sterke economie, voor een Gelderland met ruimte voor burgers en bedrijven.

Onze economie groeit weer hard. We moeten 15 jaar terug om hogere groeicijfers te vinden. Een mooi resultaat. We zijn uit de crisis, maar de randvoorwaarden voor stabiele economische groei behoeven ondersteuning. We zien dat de wegen en treinen dichtslibben. Het is allang bekend dat economische groei een veelvoud aan mobiliteitsgroei oplevert. We zien dat er spanningen op de arbeidsmarkt zijn. Het bedrijfsleven vindt steeds moeilijker gekwalificeerd personeel. We zien dat er problemen t.a.v. de bedrijventerreinen ontstaan (de kwaliteit, de bereikbaarheid, de ruimte).


Deze maatschappelijke problemen zijn ook de provincie niet ontgaan. Versnelling van de aanpak van de problemen is hard nodig. De Gelderse economie en infrastructuur moeten versterkt worden. Daarom heeft de Gelderse politiek in mei besloten in deze bestuursperiode nogmaals een groot bedrag te gaan investeren in de bereikbaarheid van Gelderland en de versterking van de Gelderse economische structuur. Deze investeringen vinden behoedzaam met beperkt financieel risico plaats. Op deze wijze heeft de provincie van 2015-2019 besloten om in totaal 1 miljard te gaan investeren: in provincieland een ongekend bedrag in deze jaren! 

 

Belangrijke randvoorwaarde voor een stabiele economie is de bereikbaarheid van Gelderland. Een groot deel van de investeringen gaat daarom naar verbetering van de bereikbaarheid. Provinciale wegen als N348 Zutphen-Deventer en de N786 Apeldoorn-Dieren staan op de investeringslijst. M.b.t. het spoor staat de railterminal Gelderland hoog op de lijst. Net als de spoorverdubbeling Didam-Winterswijk om de Achterhoek beter aan te sluiten. Ook worden bijdragen voorzien aan wegen en railinfrastructuur van andere overheden.

Ten lange leste is een belangrijke vernieuwing dat de provincie Gelderland eindelijk met lange termijn-investeringen gaat starten. Hoe graag je het ook zou willen: een weg of spoorlijn bouw je in Nederland bijna nooit binnen 4 verkiezingsjaren.


Voor een stabiele economie zijn verder innovatie, aansluiting van onderwijs en kennisinstellingen op de economie en arbeidsmarkt, en een goed aanbod van bedrijventerreinen heel belangrijk. Het VNO/NCW, het MKB en de SER dringen hier ook op aan. Dan gaat het ook om bestuurskracht van provincie en gemeenten: het komt er op aan dat resultaten worden geleverd en dat er daarvoor snelle en effectieve samenwerking, beperking van regeldruk en lage lastendruk wordt geboden.

 

Zo onderstreept dit programma weer eens dat de overheid er voor de burger is en niet andersom. Het beste recept voor Gelderland is ruimte te geven aan burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven willen ruimte om te kunnen werken, zich te kunnen verplaatsen, te recreƫren en om een zelfstandig bestaan te kunnen voeren. Het is aan de overheid om deze positieve vrijheidsdrang te ondersteunen. Dat is de beste basis voor een mooie toekomst voor Gelderland!

Fotobron: www.omroepgelderland.nl