Provincie onderzoekt aanpak ondermijnende criminaliteit

VVD Statenlid Frederik Peters: "Ook onze provincie wordt in toenemende mate geconfronteerd met een zich sterk manifesterende georganiseerde criminaliteit. De VVD is ervan overtuigd dat alleen door een sluitende en vooral ook brede aanpak van alle betrokken instanties, een effectieve tegendruk kan worden geleverd aan de oprukkende criminaliteit."

Elders in het land (zoals in Brabant en Zeeland) is hiermee al geëxperimenteerd en zijn Taskforces opgericht. Deze overheidssamenwerkingen ontvangen (financiële) steun van onder andere het Ministerie van Veiligheid en Justitie.


Peters: "Juist de Provincie – vanuit haar intrinsieke rol van middenbestuur  – wordt door beoogde partners ervaren als een logische, neutrale en gezaghebbende initiatiefnemer voor het opzetten van een stevige, integrale samenwerking tussen verschillende overheden en organisaties.

Een mogelijk op te richten Veiligheidscentrum tegen Ondermijnende Criminaliteit, geïnitieerd door de Provincie, heeft alleen bestaansrecht als voldoende duidelijk is dat het van toegevoegde waarde is op de aanpak van georganiseerde criminaliteit in Gelderland."

 

VVD, CDA, D66, PvdA, SGP en 50PLUS hebben via een motie (zie bijlage) GS verzocht een nadere verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor het opzetten van Veiligheidscentrum tegen Ondermijnende Criminaliteit, waarin overheden en (logische) partners integraal en niet-vrijblijvend op thema- en subject-niveau samen willen werken om de georganiseerde criminaliteit in onze provincie strafrechtelijk en bestuursrechtelijk effectief aan te pakken.

Peters: "Ook is gevraagd om in deze verkenning de ervaringen die zijn opgedaan bij de Taskforce Brabant / Zeeland en het Financieel Expertise Centrum als vertrekpunt te nemen. De verkenning zal voor het einde van dit jaar worden voorgelegd aan Provinciale Staten en daar zien wij naar uit."