Oude IJsselbrug Zutphen belemmering groei goederenvervoer

© ...

Eén van de speerpunten van Gelderland is het goederenvervoer over water. Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwachting uitgesproken dat er problemen ontstaan bij het vervoer over spoor en water in de buurt van Zutphen (bron: Hoofdrapport Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse, NMCA, dat op 1 mei 2017 door minister Schultz van Haegen is aangeboden aan de tweede kamer). Zie bijlage 1 en 2 onderstaand.

Uit het rapport: 
“In het goederenvervoer ontstaat met name op de corridor naar Duitsland een stapeling van potentiële knelpunten op het gebied van weg, vaarweg en spoorvervoer. Op weg en spoor is hier sprake van een potentieel vervoerknelpunt. Op het water is er geen capaciteitsprobleem, maar kan bodemerosie bij laag water beperkingen in vaardiepte geven.“

In de hierboven genoemde analyse wordt onder andere de Oude IJsselbrug in Zutphen nadrukkelijk als knelpunt genoemd (zie bijgevoegde kaart, bijlage 2). Enerzijds door de te verwachten toename van vervoer over water en anderzijds omdat de schepen steeds groter worden. De hoogte van de onderdoorgang en de breedte van het bevaarbaar deel onder de brug zijn onvoldoende om de groei van het goederenvervoer over water in de toekomst aan te kunnen. Naast het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ook de brancheorganisatie voor de binnenvaart , Koninklijke BLN-Schuttevaer Rein Schut, deze verwachting uitgesproken.

Omdat de capaciteit in het personenvervoer tussen Zutphen en Arnhem toeneemt (volgens de NMCA) voldoet ook de spoorbrug (gesitueerd naast de Oude IJsselbrug), op termijn niet meer.

De gemeente Zutphen is eigenaar van de Oude IJsselbrug en heeft als reactie op het rapport laten weten dat zij op dit moment de twee bruggen niet aan kan passen (spoorbrug en boogbrug) omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. Een nieuwe brug zou een investering van 50 miljoen euro vragen. Wel beginnen zij binnenkort met de verbreding van de brug en groot onderhoud . De kosten daarvan bedragen 7.5 miljoen euro.

Naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport en de constatering dat de Oude IJsselbrug bij Zutphen een belemmering vormt voor de groei van het goederenvervoer over water in Gelderland en het personenvervoer tussen Zutphen en Arnhem, heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

1. Deelt de provincie de analyse van de Minister dat de Oude IJsselbrug een toekomstige belemmering vormt voor de groei van het goederenvervoer over water (boogbrug) in Gelderland en van het personenvervoer (spoorbrug) in Gelderland?

2. Heeft de gemeente Zutphen al contact gezocht met de Provincie Gelderland over de hierboven genoemde analyse met betrekking tot de Oude IJsselbrug?

3. Is het college van GS bereid om samen met de gemeente Zutphen (en andere partners en belanghebbenden) onderzoek te doen naar een beter alternatief waardoor de groei van het goederenvervoer over water en het personenvervoer onbelemmerd plaats kan vinden.

Fotobron: https://fotogedachte.wordpress.com/2012/12/29/spoorbrug-en-oude-ijsselbrug-van-zutphen/